De redactie van www.wergea.com houdt zich bezig met de website en de WIFI in Wergea.
Als u andere vragen of opmerkingen heeft, zult u zich moeten richten op de partij die "daarover gaat".

Heeft uw vraag/opmerking betrekking tot dorpsgerelateerde zaken, dan kunt u het beste contact opnemen met Perspectief (voorheen Plaatselijk Belang).

Wilt u als vakantieganger Wergea bezoeken of heeft u ons mooie dorp bezocht en wilt u hier wat over melden of vragen, neem dan contact op met Toeristisch Wergea.

Heeft uw vraag betrekking op gemeentelijke zaken, zoals groenonderhoud, sociale overlast, onderhoud aan speeltuin e.d., neem dan contact op met de Gemeente Leeuwarden.

Of wilt u een artikel of advertentie plaatsen in ons plaatselijke blad, De Havensbank? U kunt de redactie bereiken op havensbank@gmail.com

Of kijk onder de desbetreffende tabbladen op de homepage van deze site.

Webmaster
Johan Smidts

Fotografie
Feike Schuurman

Webredactie
Arjen Agema
Wietse Martens
Ruurd Sinnema
Jelmer Stoker
Johan Smidts
Sophie de Wit

Contact
info@wergea.com

© website 2002 - 2024 WYW (Stichting Wurkgroep Ynternet Wergea)

Stichting WYW is bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer 01125185

Wywlogo groot vk

Laatste wijziging: 31 januari 2023.

Privacy
www.wergea.com maakt gebruik van analytische cookies (informatie over browser, besturingssysteem en soortgelijke gegevens). Deze worden anoniem verwerkt in Google Analytics. Je laat deze gegevens achter door te navigeren door de website.

 • Op de site genoemde contactpersonen van verenigingen en stichtingen hebben het recht om persoonsgegevens te laten verwijderen (verzoek via info@wergea.com);
 • Persoonsgegevens van contactpersonen worden niet gedeeld met derden;
 • Bij wijzigingen van contactgegevens worden de oude gegevens direct verwijderd;
 • Op de website worden uitsluitend foto’s geplaatst die genomen zijn in openbare ruimtes of bij openbaar toegankelijke gelegenheden;
 • Afgebeelde personen hebben het recht een foto te laten verwijderen (verzoek via info@wergea.com met vermelding van fotonummer);
 • Personen genoemd in artikelen op de website hebben het recht hun naam en eventuele andere persoonsgegevens te laten verwijderen (via info@wergea.com met vermelding van artikelnaam);
 • Nieuwsberichten op de website worden in het algemeen ook geplaatst op Facebook.
Inhoud website
Wurkgroep Ynternet Wergea aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de informatie op de website. Wurkgroep Ynternet Wergea behoudt zich dan ook het recht voor, tekst en vorm van door derden aangeboden informatie naar redelijkheid en billijkheid te wijzigen. Indien de door derden aangeboden of reeds geplaatste informatie strijdig is met de Nederlandse Wet- en Regelgeving alsmede de belangen van internetgebruikers in zijn algemeenheid en die van Wurkgroep Ynternet Wergea Services in het bijzonder, behoudt Wurkgroep Ynternet Wergea zich het recht voor dergelijke strijdige informatie zonder opgave van redenen te weigeren en/of te verwijderen van de systemen. Dit betekent:
 
 • Geen pornografisch materiaal of links naar pornosites;
 • Geen illegaal verkregen informatie of informatie die copyright protected is;
 • Geen illegale software aanbieden voor download;
 • Geen racistisch of fascistisch materiaal;
 • Geen materiaal waarmee bewust mensen worden gekwetst.

Wurkgroep Ynternet Wergea is op geen enkele wijze aansprakelijk voor welke directe of indirecte schade, hoe dan ook ontstaan, hetgeen verlies van data, gegevens of derving van inkomsten tot gevolg heeft, door gebruik van informatie welke op de website van Wurkgroep Ynternet Wergea beschikbaar is.

Het is verboden zonder toestemming van de redactie teksten, foto’s en/of illustraties geheel of gedeeltelijk over te nemen en/of openbaar te maken, in enigerlei vorm of op enigerlei wijze. Uitzondering op deze regel zijn de nieuwsartikelen, mits afgedrukt via de optie ‘afdrukken’ waarop de bron wergea.com duidelijk wordt vermeld.

Indien informatie op wergea.com onttrokken is van externe bronnen, dan betreft dit copyright vrije bronnen danwel bronnen die toestemming verleend hebben de betreffende informatie op wergea.com te plaatsen.

 
Laatste wijziging: 3 januari 2019
 
Bedrijven
    
WergeaTV

 

Klik op het logo voor alle video's
van WergeaTV op Youtube

www.wergea.com maakt gebruik van analytische cookies (informatie over browser, besturingssysteem en soortgelijke gegevens). 
Deze worden anoniem verwerkt in Google Analytics. Je laat deze gegevens achter door te navigeren door de website.

Lees hier de disclaimer over alle privacy-gerelateerde zaken.