Lees al het corona-gerelateerde nieuws wat betrekking heeft op Wergea op dit overzicht: https://www.wergea.com/home/corona-nieuws

logo wergea 600

Volgend jaar bestaat Wergea 600 jaar! Noteer alvast in je agenda: de feestweek is van 19 tot en met 28 augustus 2022.

gemeentelwd

Van 23 december tot en met 2 februari 2022 ligt het ontwerp ‘Beleidskader Wonen in de dorpen’ van de gemeente Leeuwarden ter inzage. De gemeente heeft daarin nieuw woonbeleid voor de dorpen opgesteld om meer beweging in de woningmarkt te krijgen. Het ontwerp is in te zien op de website www.leeuwarden.nl/wonen. Reageren kan tot en met woensdag 2 februari.

Net als in grote delen van Nederland zit ook in de dorpen in de gemeente Leeuwarden de woningmarkt op slot. Er staan weinig woningen te koop en de huizenprijzen zijn de afgelopen jaren tot recordhoogte gestegen. In de huurwoningmarkt is minder doorstroming, met name de jongvolwassenen kunnen geen zelfstandige woning vinden of betalen. Dit vindt de gemeente Leeuwarden een ongewenste situatie. Om meer inzicht te krijgen in de woningbehoefte in de dorpen heeft de gemeente in februari 2021 een vragenlijst uitgezet, waarin de dorpsbewoners hun woonwensen en – behoeften kenbaar konden maken. Maar liefst 1946 huishoudens hebben hieraan bijgedragen. De resultaten van de ingevulde vragenlijsten zijn geanalyseerd en zijn een informatiebron geweest voor het ontwerp Beleidskader Wonen in de dorpen.

Naast het ontwerp wat ter inzage ligt, is er op maandag 17 januari  van 19.30 uur tot 20.45 uur met uitloop tot 21.00 uur een digitale bijeenkomst.

Elke inwoner van de gemeente (dus Wergea, Warstiens, Eagum, Domwier) kan deze bijeenkomst volgen via https://online.mhbav.nl/wonenindorpen

Agenda:

19.30    Opening door de dagvoorzitter
19.35    Inleiding door werhouder De Haan
19.40    Inhoudelijke toelichting door Aletta Kalma
19.55    Uiteen in 3 gespreksgroepen: noord, zuidoost en zuidwest
20.25    Terugkoppeling door gespreksleiders
20.35    Afsluiting met vervolgproces

Meer informatie / informatie over hoe zelf een zienswijze in te dienen kun je hieronder nalezen: link.

Lees meer: Digitale informatiebijeenkomst beleidskader wonen in de dorpen

gemeentelwd

Hierbij een korte update over de Stringbrêge.


6 juli bijeenkomst voor alle inwoners
Zoals iedereen weet is de aanleg van de Stringbrêge stilgelegd. Onvrede over het proces en een petitie tegen de brug waren de aanleiding. In juli vond er een digitale bijeenkomst plaats om het gesprek met elkaar aan te gaan. Verhalen en zorgen werden gedeeld. Hoofdonderwerpen die naar voren kwamen:
-    De grootte van de boten die passeren
-    Moet de brug open en dicht kunnen?
-    De (wacht)voorzieningen
-    Afmetingen van de brug

Vanuit verschillende hoeken werd positief op gereageerd op de gehouden bijeenkomst. Aan het einde van de bijeenkomst konden mensen aangeven of ze in ‘team brug’ wilden om samen verder te werken aan het programma van eisen voor de Stringbrêge.

20 september bijeenkomst met team brug
Op maandag 20 september was een bijeenkomst met team brug, daarin zitten ongeveer 20 inwoners van Wergea. De gemeente legde tijdens deze eerste sessie enkele vragen voor die aansluiten bij de hoofdonderwerpen. Dus bijvoorbeeld: welke type boten moeten de brug kunnen passeren? Samen keken we of dit de juiste vragen waren om mee verder te gaan. Via de website www.leeuwarden.nl/wijwerkenaan onder het kopje Stringbrêge vindt u de presentatie met de centrale vragen.

Werksessies
Een kleinere werkgroep - bestaande uit inwoners Wergea en medewerkers van de gemeente - gaat nu aan de slag met de antwoorden op de vragen. Daarmee wordt het programma van eisen voor de brug samengesteld. Zodra zij een gezamenlijk voorstel hebben, wordt dit teruggekoppeld aan team brug en de rest van het dorp.

Meer informatie
Heeft u vragen? Stel ze gerust. Neem dan contact op met Marianne Reitsma, communicatieadviseur van de gemeente Leeuwarden via 14 058 of marianne.reitsma@leeuwarden.nl

Wergea 600

logo wergea 600

Volgend jaar bestaat Wergea 600 jaar! Noteer alvast in je agenda: de feestweek is van 19 tot en met 28 augustus 2022.

Bedrijven
    
Tweets

28-11-2021 21:21
RT @BakkerijdeBoer: Psssst.........guess who's back ? De Friese Derby Oranjekoek https://t.co/ZvVZWX2Zv0 #camhee #derby https://t.co/eH3O


19-11-2021 22:45
RT @vvWarga: https://t.co/o8nmISnG9m


19-11-2021 22:45
RT @popduo: Stim op ús! Gean nei https://t.co/sfxhTVpaM0" target="_blank">https://t.co/sfxhTVpaM0 en set ‘Do’ op 1! Stem op ons! Ga naar https://t.co/sfxhTVpaM0" target="_blank">https://t.co/sfxhTVpaM0 en zet ‘Do’ op1! #…


Ouder >

Volg ons op Twitter: @wergeacom

WergeaTV

 

Klik op het logo voor alle video's
van WergeaTV op Youtube

www.wergea.com maakt gebruik van analytische cookies (informatie over browser, besturingssysteem en soortgelijke gegevens). 
Deze worden anoniem verwerkt in Google Analytics. Je laat deze gegevens achter door te navigeren door de website.

Lees hier de disclaimer over alle privacy-gerelateerde zaken.