09aDe Stringbrêge verbindt straks Grut Palma met de oude dorpskern van Wergea. De Stringbrêge zou in 2020/2021 worden aangelegd. De aanleg van de Stringbrêge is uitgesteld. Hier een update waar we nu staan met de voorbereidingen van de Stringbrêge.

Korte terugblik

Op 7 november 2018 presenteerde de gemeente Leeuwarden de plannen voor de Stringbrêge aan de bewoners van Wergea. Toen werd ook het voorlopige ontwerp van de brug gepresenteerd. Op het ontwerp van de brug kwamen tijdens de bijeenkomst weinig reacties. Daarna werd het ontwerp definitief gemaakt. De brug op afstand bedienen kwam toen wel naar voren en is als aandachtspunt meegenomen in het project. Er is een definitieve vergunning verleend voor de aanleg van de brug. De brug is gemaakt en zou begin 2021 worden geplaatst.

  petitie

Op 23 maart 2021 werd er een petitie aangeboden aan wethouder Hein de Haan. De petitie was 162 keer ondertekend door bewoners uit Wergea. Bewoners hadden het gevoel dat er weinig ruimte is geweest om te reageren op het ontwerp van de brug, en alle zaken eromheen. Dat is jammer. Die beleving was bij de gemeente anders.

  enquête

Op 12 mei 2021 verstuurde de gemeente Leeuwarden een enquête naar de inwoners van Wergea. De enquête is 254 keer ingevuld. 70% van de ingevulde enquêtes gaf aan dat ze de afmetingen van het ontwerp van de brug goed vinden. Meer dan de helft gaf aan dat ze de brug graag hoger willen hebben. Resultaten van die enquête zijn te vinden op www.leeuwarden.nl/wijwerkenaan

Klik op 'lees meer' voor de rest van het artikel.

bijeenkomsten

 

Op 6 juli 2021 was een digitale bijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomst zijn zorgen opgehaald van bewoners en er is goed gesproken (tussen wethouder Hein de Haan, projectleider Narsing Lakhi en diverse bewoners). Afspraak is toen gemaakt dat het dorp, onder leiding en met medewerking van de gemeente, tot een gewenst programma van eisen zou komen. Na deze bijeenkomst is een groep, “team brug” van ongeveer 20 bewoners uit Wergea samen met de gemeente op 20 september 2021 aan de slag gegaan met het vervolg.

Werkgroep

Een kleinere werkgroep binnen ‘team brug’ - bestaande uit inwoners Wergea en medewerkers van de gemeente – is aan de slag gegaan met de volgende onderwerpen:

De afmetingen van de boten die passeren
Moet de brug beweegbaar zijn?
Doorvaarthoogte van de brug
De (wacht)voorzieningen i.c.m. bediening van de brug
Voor wie is de brug bestemd?
Beschermd dorpsgezicht
Er zijn drie werksessies geweest. De laatste sessie was vorige week maandagavond (7 februari). Tijdens deze sessie zijn alle opties op een rij gezet: soorten bruggen, meest en minst gedragen vanuit bewoners, bijbehorende kosten, ‘randzaken’.

Besluit en vervolg

Er komt een terugkoppeling van de werksessies aan ‘team brug’. Ook komt er een terugkoppeling richting alle inwoners van Wergea.

Hierna wordt de voorkeursvariant van het dorp (en andere beschouwde varianten) voorgelegd aan het college van de gemeente Leeuwarden.
Zij besluiten welke brug er komt op basis van de voorkeur van de werkgroep. De raad wordt op de hoogte gebracht van de gemaakte keuze.
De keuze bepaalt het tijdsverloop van de aanleg van de brug. Daarover volgt na het besluit meer informatie.

Tot zover eerst, wordt vervolgd.

[Bron: afdeling Communicatie gemeente Leeuwarden]

Bedrijven
    
WergeaTV

 

Klik op het logo voor alle video's
van WergeaTV op Youtube

www.wergea.com maakt gebruik van analytische cookies (informatie over browser, besturingssysteem en soortgelijke gegevens). 
Deze worden anoniem verwerkt in Google Analytics. Je laat deze gegevens achter door te navigeren door de website.

Lees hier de disclaimer over alle privacy-gerelateerde zaken.