gemeentelwdEr moet veel werk verzet worden voordat de werkzaamheden aan de Kooistraweg afgerond zijn. Als je ziet hoe alles nu open ligt, dan is dat wel begrijpelijk. Aan de andere kant, veel Wergeasters en mensen uit de omliggende dorpen/buurtschappen rijden altijd via de Kooistraweg naar hun werk, naar school of naar een andere bestemming. En dan duurt het gauw te lang.

We hebben geïnformeerd bij de Gemeente Leeuwarden of zij de correspondentie met de omwonenden met ons wilden delen, zodat "iedereen" kan lezen wat de plannen zijn, wat er klaar is, welke problemen er ontstaan zijn en hoe het nu verder gaat.

Vandaag (4 november) hebben wij (net als de Havensbank, Perspektyf en nog een aantal ontvangers) een e-mail van de gemeente Leeuwarden ontvangen.

Eerst de bewonersbrieven (in PDF-formaat) van 27 juli 2022: link en van 4 november 2022: link.

Hieronder de reactie van de gemeente (klik op de link "lees meer" om de rest van dit artikel te lezen.

 

 

Allen,

Via deze weg deel ik de bewonersbrief die vandaag bezorgd wordt bij de bewoners rond de H.J. Kooistrawei. Ik stuur ook nog even de vorige brief mee, want dan is jullie beeld van de communicatie naar bewoners weer compleet.

Wij hebben veel contact met bewoners uit de H.J. Kooistrawei en omliggende straten. Dat varieert van verkeersveiligheid, tot verkeersomleidingen, maar ook praktische vragen over planning, aansluitingen op de riolering, afkoppelen van de IBA’s (zie brief).

Op basis van deze informatie schakelen wij met onze aannemer Jansma Drachten bv en passen wij daar waar mogelijk omleidingen aan, of plaatsen wij borden bij. Ook leggen wij op verzoek van een aantal bewoners extra aansluitingen aan als dit mogelijk is.

Wij kregen nog een melding van de heer H. Foekema over de bereikbaarheid van sommige woningen in het kader van minder validiteit. Dit ging met name over begaanbaarheid voetpaden. Ook dit lossen wij op.

Verder waren een aantal bewoners afhankelijk van zorg of bezorging en ook daar hebben wij contact mee gehad en aandacht gegeven tav bereikbaarheid.

Wij willen voor de kerst in ieder geval de H..J. Kooistrawei tot aan de M. Kalsbeekstrjitte en de N. Kalsbeekstrjitte weer dicht gestraat hebben.

Dan rest alleen nog het herstraatwerk langs de sportvelden en tennisvereniging en de aanleg van een voetpad langs het voetbalveld richting de Hilleburen.

Ook zal deze winter (de ideale tijd hiervoor vanwege plantseizoen) de beplanting aangebracht worden en ter plaatse van het gemaal willen wij de bewoners betrekken bij het ontwerp wat ter bespreking gereed is. Hierover is contact met een vertegenwoordiger van deze bewoners.

Tot slot wordt intern nog gekeken naar de volgende zaken:

    Baggeren Foudering. Diverse bewoners hebben hier op geattendeerd en wij zoeken hiervoor contact met het Wetterskip
    Stukje straatwerk voor de brug (noordzijde), dat breiden wij uit zodat de T-kruising weer netjes is gestraat.
    Vrachtverkeer door de Nieuwe Weg en H.J. Kooistrawei. Dat ligt bij onze verkeerskundige afdeling.
    Vrij liggend fietspad Greate Kritewei, ligt ook bij onze verkeerskundige afdeling.
    Herinrichting Kerkbuurt
    Aanleg Stringbrege.

Tot slot, voor een iets gedetailleerdere planning van de werkzaamheden H.J. Kooistrawei verwijs ik naar de site Wij Werken Aan (zie bewonersbrief).

Bedrijven
    
WergeaTV

 

Klik op het logo voor alle video's
van WergeaTV op Youtube

www.wergea.com maakt gebruik van analytische cookies (informatie over browser, besturingssysteem en soortgelijke gegevens). 
Deze worden anoniem verwerkt in Google Analytics. Je laat deze gegevens achter door te navigeren door de website.

Lees hier de disclaimer over alle privacy-gerelateerde zaken.