gemeentelwd

Inmiddels is de gemeente Leeuwarden een maand bezig met de aanleg van de Stringbrêge. Op 6 maart was er een inloopbijeenkomst over de aanleg van de Stringbrêge. Hier werden vragen gesteld en medewerkers van Gemeente Leeuwarden en aannemer De Boer & De Groot stonden inwoners te woord. Hieronder vindt u meest gestelde vragen en antwoorden.

Is het mogelijk om de brugbedieningstijden te verruimen met 2 maanden zodat dit samenloopt met de andere brugbedieningstijden?
Dit is niet mogelijk. Mochten inwoners van Wergea dit willen dan kunnen ze een verzoek indienen bij de gemeente. Dit kan bijvoorbeeld via de gebiedswerker.

Kunnen de brugbedieningstijden vermelden worden op borden bij de invaarten?
Er worden borden geplaatst met bedieningstijden bij de invaarten.

Klik op 'lees meer' om alle vragen en antwoorden te bekijken.

 

 

Is het mogelijk om de scheepvaartseinen (dubbel rood) aan de noordzijde van de brug uit te zetten?
Dit is helaas niet mogelijk omdat de brug moet voldoen aan bepaalde wet- en regelgeving qua veiligheid.

Kan het belsignaal gedempt worden?
Het belsignaal kan gedempt worden. Hier houden we rekening met de gestelde normen. We willen zorgen dat er zo min mogelijk overlast komt door het belsignaal.

Kan de wachtpleksteiger achterwege worden gelaten?
De wachtsteiger wordt niet meer geplaatst.

Wat is de afstand tussen remmingswerk en oever?
De afstand tussen het remmingswerk en oever is 4 m.

Wordt er bij de Stringbrêge een verblijfvoorziening gemaakt voor de tweede brugwachter?
Er wordt geen verblijfvoorziening geplaatst voor de tweede brugwachter. De tweede brugwachter zal verblijven in het brughuisje bij de Grute brêge.

Kan er bij de verhoging witte attentie strepen aangebracht worden?
Er zal bij de verhoging in de Hilleburen witte attentie strepen worden aangebracht.

Is het water voldoende op diepte langs de oever waar aangemeerd moet worden?
We meten dit op en mocht de waterdiepte langs de oever niet op diepte zijn dan vraagt de gemeente aan de provincie om dit deel te baggeren.

Wordt er bij de brug paaltjes geplaatst?
Ja, er worden paaltjes geplaatst bij de brug

Vanaf wanneer wordt de brugpassages en bediening van de Stringbrêge gemonitord?
Dit jaar (2023) vanaf 7 augustus tot 1 september en in 2024 het gehele vaarseizoen.

Heeft u vragen over de aanleg van de Stringbrêge? Stel ze gerust. Bel dan naar 14 058 of mail naar wijwerkenaan@leeuwarden.nl. Meer informatie over dit project vindt u op www.leeuwarden.nl/wijwerkenaan.

Bedrijven
    
WergeaTV

 

Klik op het logo voor alle video's
van WergeaTV op Youtube

www.wergea.com maakt gebruik van analytische cookies (informatie over browser, besturingssysteem en soortgelijke gegevens). 
Deze worden anoniem verwerkt in Google Analytics. Je laat deze gegevens achter door te navigeren door de website.

Lees hier de disclaimer over alle privacy-gerelateerde zaken.