Lees al het corona-gerelateerde nieuws wat betrekking heeft op Wergea op dit overzicht: https://www.wergea.com/home/corona-nieuws


De vaste luisteraars van het programma Boarnsterstim Sportyf van de lokale omroep "De Boarnsterstim" hebben het vast en zeker al gemerkt. In plaats van de vier uren, op zondagmiddag van 14 - 18 uur, is het sport-programma een uur korter geworden.

Programmaverandering bij De Boarnsterstim door minder vrijwilligers

De vaste luisteraars van het programma Boarnsterstim Sportyf van de lokale omroep 'De Boarnsterstim' hebben het vast en zeker al gemerkt. In plaats van de vier uren, op zondagmiddag van 14 tot 18 uur, is het sport-programma een uur korter geworden.
Dit heeft alles te maken met het feit dat de oproep, die afgelopen zomer naar alle sportverenigingen en dorpssites in onze gemeente is gestuurd, niet voldoende vrijwilligers/medewerkers heeft opgeleverd.
Er is maar één opgave geweest en dit heeft tot gevolg gehad dat Boarnsterstim Sportyf een uur uitzending moest inleveren: van 14 tot 17 uur.

Zou u/jij eens te weten willen komen wat lokaal radio maken is, kom dan tijdens de reguliere uitzendingen eens langs. Hier kun je/kunt u zien en ervaren hoe mooi presentatie, techniek, redactie en regie kan zijn en wat dit precies inhoudt.
De programmering staat elke week in de Mid Frieslander.

De lokale omroep zendt uit op de 105.6 Mhz-FM in de ether, de 96.1 Mhz-FM op de kabel en op de website www.boarnsterstim.nl middels live-stream.
En heeft sinds 1 januari j.l. VITAAL.FM als raamprogramma.

Bezoek- en postadres is Muldyk 1 9001XV Grou; tel. 05 66 62 40 00; fax 05 66 62 21 84; e-mail: boarnsterstim@hotmail.com of info@boarnsterstim.nlProgrammaferoaring by De Boarnsterstim troch minder frijwilligers.

De fêste harkers fan it programma Boarnsterstim Sportyf fan de lokale omrop 'De Boarnsterstim' ha it fêst al fernommen.
Ynstee fan de 4 oeren, op sneintemiddei tusken 14 en 18 oere, is dit sport-programma in oere koarter wurden.
Dit hat alles te krijen mei it feit dat de oprop, dy't ôfrûne simmer nei alle sportferienigings en doarpssites yn ús gemeente stjoerd is, net foldwaande frijwilligers/mei-wurkers opsmiten hat.

Der is mar ien opjêfte west en dit hat fan gefolgen hân dat Boarnsterstim Sportyf in oere ynkoartsje moast: fan 14 oant 17 oere.
Wolle jo/wolsto ris te witten komme wat lokaal-radio-meitsjen is kom dan tidens de reguliere útstjoerings ris del. Hjir kinne jo/kinst do sjen en erfare hoe moai presintaasje, technyk, redaksje en rezjy wêze kin en wat dit krekt ynhâldt.
De programmearring stiet eltse wike ek yn de Mid Frieslander.

De lokale omrop stjoert ?t op de 105.6 Mhz-FM yn de eter, de 96.1 Mhz-FM op de kabel en op de website www.boarnsterstim.nl middels live-stream.
En hat sûnt 1 jann. l.l. VITAAL.FM as ramtprogramma.

Besite- en postadres is Muldyk 1 9001XV Grou; till. 05 66 62 40 00; fax 05 66 62 21 84; e-mail: boarnsterstim@hotmail.com of info@boarnsterstim.nl
Bedrijven
    
Tweets

28-11-2021 21:21
RT @BakkerijdeBoer: Psssst.........guess who's back ? De Friese Derby Oranjekoek https://t.co/ZvVZWX2Zv0 #camhee #derby https://t.co/eH3O


19-11-2021 22:45
RT @vvWarga: https://t.co/o8nmISnG9m


19-11-2021 22:45
RT @popduo: Stim op ús! Gean nei https://t.co/sfxhTVpaM0" target="_blank">https://t.co/sfxhTVpaM0 en set ‘Do’ op 1! Stem op ons! Ga naar https://t.co/sfxhTVpaM0" target="_blank">https://t.co/sfxhTVpaM0 en zet ‘Do’ op1! #…


Ouder >

Volg ons op Twitter: @wergeacom

WergeaTV

 

Klik op het logo voor alle video's
van WergeaTV op Youtube

www.wergea.com maakt gebruik van analytische cookies (informatie over browser, besturingssysteem en soortgelijke gegevens). 
Deze worden anoniem verwerkt in Google Analytics. Je laat deze gegevens achter door te navigeren door de website.

Lees hier de disclaimer over alle privacy-gerelateerde zaken.