Lees al het corona-gerelateerde nieuws wat betrekking heeft op Wergea op dit overzicht: https://www.wergea.com/home/corona-nieuws

De gezamenlijke overheden; provincie Fryslân, gemeente Boarnsterhim en gemeente Leeuwarden realiseren tussen Grou en Leeuwarden een nieuwe Staandemastroute. Onderdeel van deze route is de aanleg van een nieuwe vaarweg ten westen van Wergea. Daarbij wordt een nieuwe brug in de Leeuwarderweg ten westen van Wergea gebouwd, de Palma Brêge. Door de bouw van deze brug zijn er aanpassingen aan de bestaande gemeentelijke wegen aan de westzijde van Wergea noodzakelijk.

De wegwerkzaamheden leiden tweemaal tot stremming van het autoverkeer op de Peinjedyk. De eerste stremming vond eind december 2008 plaats. Hierbij informeren wij u over de aard van de wegwerkzaamheden, de duur en periode van de tweede stremming van de Peinjedyk, de omleidingroutes en de hulpdiensten.

 
Waarom en wanneer is er stremming?
De aannemer moet nog een aantal werkzaamheden aan de Peinjedyk en de aansluiting daarvan op de Wergeasterdyk uitvoeren. Deze veroorzaakt stremming voor het gemotoriseerde verkeer op de Peinjedyk. Voor de fietsers en voetgangers wordt tijdelijk op andere wijze veilige doorgang geboden.
 
Wanneer
Waarom
Maandag 30 maart vanaf 08:00 uur
tot en met dinsdag 7 april 17:00 uur, met
uitzondering van zaterdag 4 en zondag 5 april.
Vanwege de aanleg van de definitieve wegverharding op de Peinjedyk.

 

Aankondiging

De stremming wordt met borden vanaf 16 maart aangekondigd. Hierbij het verzoek aan de inwoners van Eagum om leveranciers en afnemers waar mogelijk tijdig op de hoogte te stellen van de stremming en de omleidingroutes. De provincie zal de SRV en de Melkweg direct informeren. Verder zal de stremming via de Leeuwarder Courant, het Friesch Dagblad en Op 'e Hichte worden aangekondigd.

Welke omleidingroutes
Via omleidingroutes over Idaerd en Wirdum, Grou en het Leechlan zullen Wergea, Warten en Leeuwarden bereikbaar blijven. De borden voor de routes zullen tijdig door de aannemer worden geplaatst.
 
Hulpdiensten
De hulpdiensten zijn in kennisgesteld van de stremming. De omleidingroutes zijn met de hulpdiensten afgestemd. De aanrijdtijden van de hulpdiensten zijn gedurende de stremmingen gewaarborgd.
 
Gemeente Boarnsterhim en Pleatslik Belang
De gemeente heeft als bevoegd gezag ingestemd met de stremming. Pleatslik Belang is tijdens een bijeenkomst op 19 november 2008 door de provincie en gemeente op de hoogte gesteld van de werkzaamheden en de stremming. De stremming kan om reden van de voortgang van het wegenwerk niet samenvallen met een vakantieperiode.
 
Wij vragen uw begrip
De gezamenlijke overheden vragen uw begrip voor deze tijdelijke stremming. Voor vragen over de werkzaamheden en / of de stremming kunt u contact opnemen met de heer A. de Jager van de provincie Fryslân 058 - 2925370 of de heer A. de Vries 058 - 2925774.
Bedrijven
    
Tweets

28-11-2021 21:21
RT @BakkerijdeBoer: Psssst.........guess who's back ? De Friese Derby Oranjekoek https://t.co/ZvVZWX2Zv0 #camhee #derby https://t.co/eH3O


19-11-2021 22:45
RT @vvWarga: https://t.co/o8nmISnG9m


19-11-2021 22:45
RT @popduo: Stim op ús! Gean nei https://t.co/sfxhTVpaM0" target="_blank">https://t.co/sfxhTVpaM0 en set ‘Do’ op 1! Stem op ons! Ga naar https://t.co/sfxhTVpaM0" target="_blank">https://t.co/sfxhTVpaM0 en zet ‘Do’ op1! #…


Ouder >

Volg ons op Twitter: @wergeacom

WergeaTV

 

Klik op het logo voor alle video's
van WergeaTV op Youtube

www.wergea.com maakt gebruik van analytische cookies (informatie over browser, besturingssysteem en soortgelijke gegevens). 
Deze worden anoniem verwerkt in Google Analytics. Je laat deze gegevens achter door te navigeren door de website.

Lees hier de disclaimer over alle privacy-gerelateerde zaken.