Lees al het corona-gerelateerde nieuws wat betrekking heeft op Wergea op dit overzicht: https://www.wergea.com/home/corona-nieuws

op woensdag 9 november 2011, tussen 19.30 en 20.30 uur in het gemeentehuis 

Hierbij wordt u van harte uitgenodigd voor een inloopbijeenkomst over de nieuwe grenzen als gevolg van de herindeling van Boarnsterhim. De bijeenkomst is op woensdag 9 november 2011, tussen 19.30 en 20.30 uur in het gemeentehuis aan de J.W. de Visserwei 10 in Grou. 

                                                         

Kijk voor meer informatie en/of betere kaart op:  www.herindelingboarnsterhim.nl

Per 1 januari 2014 wordt de gemeente Boarnsterhim opgeheven. De gemeente gaat dan in vier gedeelten over naar de nieuwe gemeenten Leeuwarden, Heerenveen, Súd-west Fryslân en Skarsterlân(De Friese Meren in oprichting). Ter voorbereiding hierop is een werkgroep aan de slag gegaan met het bepalen van de nieuwe grenzen op detailniveau. Daarbij is als uitgangspunt genomen dat de grenzen logisch en natuurlijk moeten zijn. Er is gekeken welke gebieden een eenheid vormen. Grotendeels zijn de bestaande dorpsgebiedsgrenzen aangehouden. De volledige toelichting en een overzichtskaart kunt u lezen op de site www.herindelingboarnsterhim.nl De stukken zijn ook te zien op de site van de gemeente Boarnsterhim (knop bestuurs en organisatie, raadsstukken 1 november 2011)

 

Tijdens de inloopbijeenkomst kunt u, in informele setting, kennis nemen van het beschikbare kaartmateriaal. U kunt opmerkingen kwijt en van gedachten wisselen met leden van de werkgroep, gemeentesecretaris G. Heeringa en burgemeester T. Baas. Het formele traject waarin zienswijzen kunnen worden ingediend start op een later moment. U leest hieronder het tijdpad.

 

Het herindelingvoorstel, waarvan onderdeel de nieuwe grenzen, worden besproken in de vergadering van de gemeenteraad op 1 november 2011 (meningsvormend) en op 22 november 2011 (besluitvormend). Het is de bedoeling dat alle vijf betrokken gemeenten het herindelingsvoorstel op 22 november bespreken en een voorlopig besluit nemen.


Na deze datum, in december 2011 en januari 2012 ligt het herindelingsontwerp ter inzage en is er de mogelijkheid zienswijzen in te dienen.


In februari 2012 worden de reacties verzameld en verwerkt in het herindelingsadvies. In april 2012 wordt in de vijf gemeenteraden een besluit genomen over het herindelingsadvies dat daarna naar de provincie Fryslân wordt gestuurd. Na goedkeuring van Gedeputeerde Staten gaat het besluit naar de minister van Binnenlandse Zaken (BZK). De 1e en de 2e Kamer moeten het voorstel uiteindelijk goedkeuren.

: van de gemeente Boarnsterhim
 

Bedrijven
    
Tweets

28-11-2021 21:21
RT @BakkerijdeBoer: Psssst.........guess who's back ? De Friese Derby Oranjekoek https://t.co/ZvVZWX2Zv0 #camhee #derby https://t.co/eH3O


19-11-2021 22:45
RT @vvWarga: https://t.co/o8nmISnG9m


19-11-2021 22:45
RT @popduo: Stim op ús! Gean nei https://t.co/sfxhTVpaM0" target="_blank">https://t.co/sfxhTVpaM0 en set ‘Do’ op 1! Stem op ons! Ga naar https://t.co/sfxhTVpaM0" target="_blank">https://t.co/sfxhTVpaM0 en zet ‘Do’ op1! #…


Ouder >

Volg ons op Twitter: @wergeacom

WergeaTV

 

Klik op het logo voor alle video's
van WergeaTV op Youtube

www.wergea.com maakt gebruik van analytische cookies (informatie over browser, besturingssysteem en soortgelijke gegevens). 
Deze worden anoniem verwerkt in Google Analytics. Je laat deze gegevens achter door te navigeren door de website.

Lees hier de disclaimer over alle privacy-gerelateerde zaken.