Lees al het corona-gerelateerde nieuws wat betrekking heeft op Wergea op dit overzicht: https://www.wergea.com/home/corona-nieuws

halbertsma ik haw in dream poster halbertsma ik haw in dream

 

Yn 2017 bestiet Toanielferiening Halbertsma 145 jier. In lustrum jier wêryn’t wy altyd mei in spektakelstik komme. Tsien jier ferlyn spilen wy “Ja suster, Nee suster” en yn 2012 waard “Moulin Rouge” op ‘e planken brocht. Altyd stikken mei in soad sang en dûns. En ek dizze kear bringe wy wer in lyksoartich stik foar it fuotljocht:

“Ik haw in Dream”, in musical basearre op ’e film “Mamma Mia”.

De ferskes fan ABBA foarmje de grûnslach fan dizze film. It ferhaal spilet him ôf op in Gryksk eilân wêr’t Donna, in frijgeselle Amerikaanske frou, in hotel hat. Har dochter Sophie stiet op it punt te trouwen mei Sky en foar dit feest hat Donna twa hertsfreondinnen útnoege. Sophie dy’t net wit wa’t har heit is, noeget sûnder dat har mem dit wit, trije eardere freonen fan har mem út om nei it eilân te kommen. Ien fan dizze mannen is mooglik har heit. Wa?

Lykas by “Moulin Rouge” is de rezjy wer yn hannen fan Theo Smedes.

Bliuw op ‘e hichte en folgje ús op Facebook enTwitter.
Foar mear ynformaasje oer de foarstellings sjoch op ús webside www.ikhawindream.frl

Oant sjen yn de Bidler

Bedrijven
    
Tweets

06-09-2021 20:50
RT @vvWarga: Eerste wedstrijdverslag van het seizoen op de site van v.v. Warga https://t.co/DqAP4v9hiO


05-09-2021 12:53
RT @vvWarga: Denk je dat 4 actieve van der Meulens genoeg zijn bij Warga 4 tegen Warga 3, nee hoor. In de rust trekt ook dochter Geeske haa…


02-09-2021 19:27
RT @BakkerijdeBoer: Het is bijna weekend ? Ambachtelijke Zandvoortjes Een heerlijke koek voor bij de Formule 1 met een vulling van cake,…


Ouder >

Volg ons op Twitter: @wergeacom

WergeaTV

 

Klik op het logo voor alle video's
van WergeaTV op Youtube

www.wergea.com maakt gebruik van analytische cookies (informatie over browser, besturingssysteem en soortgelijke gegevens). 
Deze worden anoniem verwerkt in Google Analytics. Je laat deze gegevens achter door te navigeren door de website.

Lees hier de disclaimer over alle privacy-gerelateerde zaken.