halbertsma frije skiep

Dit jier bestiet toanielferiening Halbertsma 150 jier en dat litte wy net samar foarby gean!

Wy spilje dit jier it jubileum stik “t frije skiep”. Dizze foarstelling mei muzyk, is in eigen Fryske bewurking fan de suksesfolle tillefyzje searje “’t Vrije Scheap met de 5 pooten”.
De foarstelling is yn de Bidler fan Wergea en de rezjy is yn hannen fan Theo Smedes.

Praktyske ynformaasje:

•    De kaarten binne digitaal te krijen fia www.tagongskaart.nl

Toanielferiening Halbertsma

 

Trailer fan de foarstelling: youtube

Omrop Fryslân: link

Bedrijven
    
WergeaTV

 

Klik op het logo voor alle video's
van WergeaTV op Youtube

www.wergea.com maakt gebruik van analytische cookies (informatie over browser, besturingssysteem en soortgelijke gegevens). 
Deze worden anoniem verwerkt in Google Analytics. Je laat deze gegevens achter door te navigeren door de website.

Lees hier de disclaimer over alle privacy-gerelateerde zaken.