Lees al het corona-gerelateerde nieuws wat betrekking heeft op Wergea op dit overzicht: https://www.wergea.com/home/corona-nieuws

logo wergea 600

Volgend jaar bestaat Wergea 600 jaar! Noteer alvast in je agenda: de feestweek is van 19 tot en met 28 augustus 2022.

kkwlogo.jpg

Op 1 maart 2008 spilet Tryater it stik 'Brân brân! of De Heuvels fan doe'.
Plak: De Bidler, oanfang: 20.00 oere.

20080301branbran.jpgOp 1 maart 2008 spilet Tryater it stik 'Brân brân! of De Heuvels fan doe'.

Sân folwoeksen spilers, werûnder Jan Arendz, Romke Toering en Joop Wittermans spylje bern fan in jier as sân.
De rezjy is yn hannen fan Anny van Hoof.

'Brân brân! De heuvels fan doe' giet oer in groepke bern, dat boartet yn it bosk fan Ingelske Dean yn 1943.

Stekwurden:, 'Brân, Heuvels, Arendz, Romke, Toering, Joop, Wittermans, Anny, Hoof, Dean, yn de Bidler te Wergea.

Graach oant sneon 1 maart,
Kulturele Kommisje Wergea

 

 

 

 

 


 Tryater skriuwt op hun webside it folgende:

LYTS WÊZE YN IN GRUTTE WRÂLD

Werom nei je bernetiid...
want doe wie alles better?Grutte minsken spylje bern dy’t grutte minsken spylje!
De bern wurde spile troch folwoeksen akteurs. Brân! Brân! giet oer langstme nei de bernetiid mar ek oer ûnwissens en hoe wreed oft bern wêze kinne. De bern begjinne har like wreed te gedragen as folwoeksenen. Bytiden kin dat hiel werkenber wêze. Dennis Potter (The Singing Detective) hat it stik ûnder de titel Blue Remembered Hills skreaun. Earst as filmsenario, letter is it bewurke foar teater.

Hilbert Dijkstra: Ik bin nijsgjirrich nei de foamjouwing. Want der binne trije wichtige lolaasjes wêrby in bosk... ik tocht al oan draaistuollen dêr’t it publyk op sit wylst wy der om hinne spylje. En sjoch, bern binne ûnskuldich mar dogge de measte wrede dingen, eins spegelje sy de folwoeksen wrâld sûnder al dy dûbele lagen dy’t wy der yn lizze...

REGY ANNY VAN HOOF TEKST DENNIS POTTER OERSETTING ROMKE TOERING SPILERS HILBERT DIJKSTRA, ARNOLD DIJKSTRA, ROMKE TOERING, JOOP WITTERMANS, JAN ARENDZ, ALY BRUINSMA, MARIJKE GEERTSMA DEKOR JAN VAN HOOF KOSTÚMS ANNELIES DE RIDDER

20080301branbran_byld.jpg

It is 1943, earne op it plattelân yn Ingelân. Sân bern boartsje bûtendoar yn ’e sinne. Wat witte sy fan de grutte Wrâldoarloch dy’t har heiten oan it útfjochtsjen binne? De bern boartsje fleantúchje en parasjute. Sy klimme yn beammen, sy fjochtsje, sy jeie mei-inoar in iikhoarn op en meitsje it bistje dea. Sy boartsje mei fjoer… Boarterij, spul en oarloch rinne yn elkoar oer.

 

 

Wergea 600

logo wergea 600

Volgend jaar bestaat Wergea 600 jaar! Noteer alvast in je agenda: de feestweek is van 19 tot en met 28 augustus 2022.

Bedrijven
    
Tweets

28-11-2021 21:21
RT @BakkerijdeBoer: Psssst.........guess who's back ? De Friese Derby Oranjekoek https://t.co/ZvVZWX2Zv0 #camhee #derby https://t.co/eH3O


19-11-2021 22:45
RT @vvWarga: https://t.co/o8nmISnG9m


19-11-2021 22:45
RT @popduo: Stim op ús! Gean nei https://t.co/sfxhTVpaM0" target="_blank">https://t.co/sfxhTVpaM0 en set ‘Do’ op 1! Stem op ons! Ga naar https://t.co/sfxhTVpaM0" target="_blank">https://t.co/sfxhTVpaM0 en zet ‘Do’ op1! #…


Ouder >

Volg ons op Twitter: @wergeacom

WergeaTV

 

Klik op het logo voor alle video's
van WergeaTV op Youtube

www.wergea.com maakt gebruik van analytische cookies (informatie over browser, besturingssysteem en soortgelijke gegevens). 
Deze worden anoniem verwerkt in Google Analytics. Je laat deze gegevens achter door te navigeren door de website.

Lees hier de disclaimer over alle privacy-gerelateerde zaken.