Wat was er een volk op de been afgelopen zaterdag 6 januari bij de onthulling van het infobord in Warstiens. Een groep is ook nog langs het nieuwe infobord bij de gedenksteen van Jorna gelopen. Maar gelet op de drassigheid zijn de meesten na de onthulling terug gegaan.

Er was koek en zopie bij Annie Boermans. Germ Kupers verhoogde de feestvreugde door vrolijke nummers op zijn accordeon te spelen. Na het welkomstwoord door Annie (namens de groene groepen uit Warten, Warstiens en Wergea)  kreeg Sjoerd Spijkstra het woord. Hij vertelde hoe het landschap er lang geleden uitzag en wat we er nu nog van kunnen zien. Daarna liepen we naar de picknicktafel achter de camping, waar de " burgemeester van Warstiens" de heer Gerbens de laatste schroef op het informatiebord aan bracht. Weer een mooi plekje erbij in onze omgeving!

Klik op "Lees meer" om de overige foto's te bekijken.

Lees meer …Onthulling van het infobord in Warstiens

DOE EEN AANVRAAG BIJ DE STICHTING HVS IN GROU! 

Voor 15 februari 2024 a. s. kunnen de inwoners van Grou, Idaerd, Aegum, Reduzum, Friens, Warten, Wergea, Warstiens en Jirnsum weer een financiële aanvraag doen bij de stichting HVS te Grou. 

De afgelopen 16 jaar heeft de Stichting HVS  op het gebied van sport en cultuur, maar ook op sociaal gebied tientallen Grousters, Grouster verenigingen, scholen, instellingen en stichtingen financieel ondersteund.
Een paar voorbeelden van de afgelopen jaren: zeilster Laila van der Meer, schaatser Marwin Talsma, surfer Hidde van der Meer, maar ook het Sint Piterfeest, het Mingd Koar Grou, de Stichting Zeilen zonder Beperking, de Grouster Basisscholen en Stichting Play en Skate Court Grou.  Kijk voor meer voorbeelden op onze website www.stichtinghvs.nl onder projecten.

Een paar voorbeelden; uit Wergea, de tegen de top aanzittende shorttrackster Lotte Donderwinkel, Werkgroep Biodiversiteit en Gymnastiekverenging UDI. Ook de VV Jirnsum kwam met een aanvraag net als de stichting Wartenster Wetter Wille en uit Reduzum de Stichting Iepen Loft Festival. 

Klik op "Lees meer" om de rest van dit artikel te lezen.

Lees meer …Aanvraag indienen bij stichting HVS, doe dat voor 15 februari 2024

Bedrijven
    
WergeaTV

 

Klik op het logo voor alle video's
van WergeaTV op Youtube

www.wergea.com maakt gebruik van analytische cookies (informatie over browser, besturingssysteem en soortgelijke gegevens). 
Deze worden anoniem verwerkt in Google Analytics. Je laat deze gegevens achter door te navigeren door de website.

Lees hier de disclaimer over alle privacy-gerelateerde zaken.