Lees al het corona-gerelateerde nieuws wat betrekking heeft op Wergea op dit overzicht: https://www.wergea.com/home/corona-nieuws

het heeft de koning behaagdHet was de oplettende Wergeasters al opgevallen, in de Leeuwarder Courant werd het al genoemd: Wergeasters Ypie Kerkstra-Pijl en Hendrik Fridsma hebben afgelopen Koningsdag een lintje gekregen! En omdat we óók de site van Warstiens, Domwier en Aegum zijn, ook Paule Schaap uit Aegum heeft een lintje gekregen! Van harte gefeliciteerd!

Ypie: bestuurslid muziekvereniging De Kriich, jeugdsociëteit SZDRNZLL, iepenloftspul Wergea, de Havensbank, kaatsvereniging Het Oosten, actief als scheidsrechter en lijnrechter. Betrokken bij toneelvereniging Halbertsma en Sinterklaasintocht. Lid van commissie Wonen Wergea.

Hendrik: was voorzitter van jeugdsociëteit SZDRNZLL, leider en trainer van het jeugdelftal van VV Warga. Voorzitter van de Kulturele Kommisje Wergea, commissielid van Werkgroep Wonen in Wergea, vrijwilliger bij de Bond van Friese Vogelwacht, secretaris Merke Kommisje Wergea, redactielid dorpskrant, bestuurslid Sportstichting Wergea, voorzitter buurtvereniging, initiator kaatsvereniging Het Oosten.

Paule: secretaris van de Merkecommissie voor Reduzum, Friens en Idaerd. Voorzitter Plaatselijk Belang van Idaerd, Eagum en Hôflân. Betrokken bij de Sportstichting, secretaris van Uitvaartvereniging De Laatste Eer, lid Ledenraad Rabobank, bestuurslid Bond Friese Vogelwachten - BFVW, voorzitter Volleybalvereniging.

lintje hendrik fridsma

lintje ypie kerkstra pijl

lintje paule schaap

De foto's van de uitreiking zijn afkomstig van de Facebookpagina van de gemeente Leeuwarden en zijn hier te bekijken: Ypie, Hendrik en Paule.

En nog even de disclaimer, de foto van onze Koning is afkomstig van de website van het Koninklijk Huis. Deze foto's mogen gebruikt worden voor redactioneel gebruik door nieuwsmedia, waar wij dus onder vallen.

Bedrijven
    
Tweets

06-09-2021 20:50
RT @vvWarga: Eerste wedstrijdverslag van het seizoen op de site van v.v. Warga https://t.co/DqAP4v9hiO


05-09-2021 12:53
RT @vvWarga: Denk je dat 4 actieve van der Meulens genoeg zijn bij Warga 4 tegen Warga 3, nee hoor. In de rust trekt ook dochter Geeske haa…


02-09-2021 19:27
RT @BakkerijdeBoer: Het is bijna weekend ? Ambachtelijke Zandvoortjes Een heerlijke koek voor bij de Formule 1 met een vulling van cake,…


Ouder >

Volg ons op Twitter: @wergeacom

WergeaTV

 

Klik op het logo voor alle video's
van WergeaTV op Youtube

www.wergea.com maakt gebruik van analytische cookies (informatie over browser, besturingssysteem en soortgelijke gegevens). 
Deze worden anoniem verwerkt in Google Analytics. Je laat deze gegevens achter door te navigeren door de website.

Lees hier de disclaimer over alle privacy-gerelateerde zaken.