bloeizone wergea

WAARM WOLKOM WERGEA

De brainstormsessies die georganiseerd worden door Bloeizone leveren mooie initiatieven op.        
Zo organiseert de tijdelijke werkgroep Waarm Wolkom Wergea op 23 september 2023 een informatiemarkt voor nieuwe (en oude) bewoners. Want hoe kom je er als nieuwe bewoner achter waar je je talenten kunt ontplooien? En wat is dan precies de plek waar Sinterklaas aankomt? Misschien wil jij als frisse nieuwe dorpeling ook iets doen om het dorp bruisend te houden. En wie weet kun je veel meer lokaal vinden bij de bedrijven dan je wist en waarvoor je nu nog naar ‘de grote stad’ gaat. Dus zet zaterdagmiddag 23 september alvast in je agenda.      

Klik op 'lees meer' voor het hele artikel.

 

 

En voor alle bewoners is op de hoogte blijven van nieuwe ontwikkelingen natuurlijk ook een goede zaak.                                                                                                                    

We hebben ook een vraag. We zouden het leuk vinden om een paar keer op die middag rondwandelingen te geven. Zo leren nieuwe bewoners het dorp nog beter kennen. Welke Wergeasters zouden het leuk vinden om met een groepje op pad te gaan? App even naar 06-46393109 (Froukje). Bellen mag natuurlijk ook.

We houden jullie op de hoogte.

Rinie, Marian, Jet en Froukje

Nij yn Wergea?
WAARM WOLKOM WERGEA

De brainstoarmsesjes dy’t organisearre wurde troch Bloeizone leverje moaie inisjativen op.
Sa organisearret de tydlike wurkgroep Waarm Wolkom Wergea op 23 septimber 2023 in ynformaasjemerk foar nije (en âlde) bewenners. Want hoe komst der as nije bewenner efter wêrst dyn talinten ûntwikkelje kinst? En wat is krekt it plak wêr’t Sinteklaas oankomt? Miskien wolst as frisse nije doarpeling ek wat dwaan om it doarp brûzjend te hâlden. En wa wit kinst folle mear lokaal fine by de bedriuwen dan ast tinkst en wêrfoar ast no noch nei ‘de grutte stêd’ giest. Dus set sneontemiddei 23 septimber alfêst yn dyn aginda.

En foar alle bewenners is op ‘e hichte bliuwe fan nije ûntwikkelingen fansels ek in goede saak

Wy hawwe ek in fraach. Wy soene it leuk fine om de 23e yn ‘e middei in pear kear in doarpskuier te meitsjen. Sa leare nije bewenners it doarp noch better kennen. Hokker Wergeasters soene it aardich fine om mei in groepke op paad te gean? App efkes nei 06-46393109 (Froukje). Belje mei fansels ek.

Wy hâlde jimme op ‘e hichte.

Rinie, Marian, Jet en Froukje

Bedrijven
    
WergeaTV

 

Klik op het logo voor alle video's
van WergeaTV op Youtube

www.wergea.com maakt gebruik van analytische cookies (informatie over browser, besturingssysteem en soortgelijke gegevens). 
Deze worden anoniem verwerkt in Google Analytics. Je laat deze gegevens achter door te navigeren door de website.

Lees hier de disclaimer over alle privacy-gerelateerde zaken.