DOE EEN AANVRAAG BIJ DE STICHTING HVS IN GROU! 

Voor 15 februari 2024 a. s. kunnen de inwoners van Grou, Idaerd, Aegum, Reduzum, Friens, Warten, Wergea, Warstiens en Jirnsum weer een financiële aanvraag doen bij de stichting HVS te Grou. 

De afgelopen 16 jaar heeft de Stichting HVS  op het gebied van sport en cultuur, maar ook op sociaal gebied tientallen Grousters, Grouster verenigingen, scholen, instellingen en stichtingen financieel ondersteund.
Een paar voorbeelden van de afgelopen jaren: zeilster Laila van der Meer, schaatser Marwin Talsma, surfer Hidde van der Meer, maar ook het Sint Piterfeest, het Mingd Koar Grou, de Stichting Zeilen zonder Beperking, de Grouster Basisscholen en Stichting Play en Skate Court Grou.  Kijk voor meer voorbeelden op onze website www.stichtinghvs.nl onder projecten.

Een paar voorbeelden; uit Wergea, de tegen de top aanzittende shorttrackster Lotte Donderwinkel, Werkgroep Biodiversiteit en Gymnastiekverenging UDI. Ook de VV Jirnsum kwam met een aanvraag net als de stichting Wartenster Wetter Wille en uit Reduzum de Stichting Iepen Loft Festival. 

Klik op "Lees meer" om de rest van dit artikel te lezen.

Vanaf 1 januari 2023 heeft de Stichting Hoektra-Viersen-Steenendam  haar “werkgebied” uitgebreid naar de inwoners van de Grou omringende dorpen Idaerd, Aegum, Reduzum, Friens, Warten, Wergea, Warstiens en Jirnsum. 
In 2023 hebben we ook al aardig wat  aanvragen binnengekregen uit de Grou omliggende dorpen. 
Ook dit jaar 2024 hoopt het bestuur van de stichting HVS op mooie aanvragen uit de bovengenoemde dorpen.

Op de site van de Stichting HVS  is een aanvraagformulier te vinden voor zowel  personen als verenigingen, stichtingen, scholen en instellingen. De aanvragen worden door het bestuur  beoordeeld en de aanvragers krijgen voor eind juni bericht of hun aanvraag gehonoreerd wordt.

Ben je geïnteresseerd, kijk op onze website www.stichtinghvs.nl voor meer informatie. Denk je in aanmerking te komen voor financiële ondersteuning, doe een aanvraag en vul dan een aanvraagformulier in.
Aanvragen dienen voor 15 februari ingediend te zijn en in  juni worden de aanvragen beoordeeld door het bestuur.
Graag zien we jullie aanvragen tegemoet.

Stichting HVS
p/a ’t Skûtsje 3
9001HH Grou

 

Bedrijven
    
WergeaTV

 

Klik op het logo voor alle video's
van WergeaTV op Youtube

www.wergea.com maakt gebruik van analytische cookies (informatie over browser, besturingssysteem en soortgelijke gegevens). 
Deze worden anoniem verwerkt in Google Analytics. Je laat deze gegevens achter door te navigeren door de website.

Lees hier de disclaimer over alle privacy-gerelateerde zaken.