wandelpad warstiensLeave minsken,

Eartiids hat der in rinpaad tusken Warstiens en de pleats it Jornahûs west en fia dit tsjerkepaad koest yn Warten en Wergea komme. Spitigernôch is dit paad ferdwûn mar yn 2021 binne der út namme fan Warten, Warstiens en Wergea kontakten lein mei de bewenners fan it Jornahûs, de famylje de Wit, mei de fraach oft der in rinpaad oer de polderdyk lâns it Langdeel komme mocht.

We binne tige optein dat de famylje de Wit dêr ûnder bepaalde betinksten oan meiwurke hat sadat der in nij blokje om by komme sil! It paad is sletten fan 15 maart oant en mei 22 juny en op 1 jannewaris en der meie ek gjin hûnen komme omdat de kij slim siik wurde kin fan hûnestront, dus wy hoopje dat dêr serieus rekken mei holden wurdt.

Op 26 juny, om 14.30 oere, is de feestlike iepening by camping Tholen yn Warstiens! De minsken út Warten kinne om 13.30 oere ek by Sietze en Anne Heegstra komme om mei in groep nei Warstiens ta te rinnen en de minsken út Wergea kinne har om 13.30 oere sammelje by Wopke hoek.

Op dizze dei wurdt de namme fan it paad ek bekind makke en dit projekt is ta stân kommen mei de stipe fan pleatslik belang Warstiens en Warten, Perspectief Wergea, de gemeente Ljouwert en de wurkgroepen grien en biodiverstiteit fan Warstiens, Wergea en Warten.

logo popkoor wergea

Dinsdagavond 5 april jl. was het exact tien jaar geleden dat de eerste repetitie van Popkoor Wergea was. Daar moest natuurlijk even op geproost worden! Aldus geschiedde met de huidige leden van het koor.

Na een kleine twee jaar waarin nauwelijks gezongen kon worden, kon het koor eind januari dit jaar weer écht los. Nog niet meteen voltallig, maar gelukkkig nog wel altijd even enthousiast.

In de loop der jaren komen, gaan en blijven er mensen bij het koor en blijft het aantal altijd nog wel zo rond de 25, 30 leden. Tóch kunnen we ook zeker wel wat nieuwe leden gebruiken.

Mocht je nog nooit van ons gehoord hebben? Popkoor Wergea is een gemengd koor dat popsongs meest 5-stemmig zingt. Denk aan oldies van Crosby, Stills Nash & Young, Beatles en Stones, afgewisseld met moderne nummers van Rag ’n Bone Man en Sheppard maar ook nederpop van De Dijk, Bløf en Boudewijn de Groot. Er wordt iedere dinsdagavond van 8 tot half à kwart voor 10 gerepeteerd in Us Doarpshûs en af en toe treden we op.

Wees welkom om ’s te komen kijken (en zingen) of het wat voor je is. Denk niet, ‘ik kan niet zingen’, want iedereen kán zingen, alleen de een wat beter dan de ander. Maar sámen zingen is echt te gek en bovendien gezond… en goed als je nog naweeën hebt als je corona hebt gehad ;)

De drempel is laag en voorzingen hoeft niet.

Mocht je ’s willen proberen, geef het dan even per app/telefoon of mail door.
Graag tot ziens op dinsdagavond in Us Doarpshûs!

Reinout Weima, dirigent Popkoor Wergea
06 18237880
reinoutweima@hotmail.com
facebook.com/popkoorwergea

Bedrijven
    
WergeaTV

 

Klik op het logo voor alle video's
van WergeaTV op Youtube

www.wergea.com maakt gebruik van analytische cookies (informatie over browser, besturingssysteem en soortgelijke gegevens). 
Deze worden anoniem verwerkt in Google Analytics. Je laat deze gegevens achter door te navigeren door de website.

Lees hier de disclaimer over alle privacy-gerelateerde zaken.