logo pb klein Op 11 maart aanstaande is er een gezamenlijke bijeenkomst van Pleatslik Belang Wergea en Perspectief.

Deze bijeenkomst vindt plaats in cafe ’s Lands Welvaren en begint om 20.00 uur.

Zoals bekend mag zijn staat elk voorjaar de voorjaarsvergadering van Pleatslik Belang Wergea gepland. Tijdens dit voorjaarsoverleg legt het bestuur verantwoording af over haar activiteiten in het afgelopen jaar en blikt zij vooruit naar zaken die van belang zijn of mogelijk nog zullen zijn gedurende het reeds lopende kalenderjaar. Het overleg op 11 maart aanstaande zal echter voor een belangrijk deel een ander karakter hebben. Ter toelichting het volgende.

Al geruime tijd, grofweg sinds 2016, heeft het bestuur van Pleatslik Belang Wergea pogingen ondernomen om dorpsgenoten te interesseren om een bestuursfunctie te bekleden in PB Wergea, uiteraard vooral om de continuïteit van het bestuur en de vereniging te borgen. Diverse personen zijn benaderd, maar uiteindelijk heeft dit niet tot nieuwe bestuursleden geleid. Vanwege statutair terugtredende bestuursleden bestond het bestuur het afgelopen jaar nog slechts uit drie leden; statutair onvoldoende maar het bestuur was wel bevoegd om besluiten te nemen. Niettemin nam het bestuur de beslissing om de vereniging “slapend” te verklaren. Concreet heeft dit betekend dat het bestuur vanaf de zomer 2018 nauwelijks nog activiteiten heeft ondernomen.

Lees meer: Bijeenkomst Pleatslik Belang en Perspectief

logo pb kleinHet bestuur van Pleatslik Belang Wergea nodigt u uit voor een bijzondere ledenvergadering op donderdag 27 september aanstaande in Café ’s Lands Welvaren, aanvang 20.00 uur. Aanleiding voor deze vergadering is de bestuursproblematiek van Pleatslik Belang, die al geruime tijd bestaat, alsmede een nieuw initiatief -Perspectief Wergea- met de bedoeling om tot een nieuwe structuur in Wergea te komen ten behoeve van de leefbaarheid van het dorp in algemene zin en specifieke zaken in het bijzonder.

Het PDF bestand met meer informatie over deze bijeenkomst kun je hier downloaden (en eventueel uitprinten voor de vergadering): link

 

Lees meer: Bijzondere ledenvergadering Pleatslik Belang Wergea op 27 september om 20.00 uur

Bedrijven
    
Tweets

11-09-2019 21:32
Moaie fraachpetearen mei Hendrik, Bert, Janneke en Folkert. En sfearfolle bylden. Iepenloftspul Wergea: It lûd fan… https://t.co/YrGlYosnVh


29-08-2019 22:33
RT @popduo: Van de straat... Zaterdag 24/8 16.30u-20.30u #Bitgum, Kaatsveld Zondag 25/8 15.00u-19.00u #Balk, Badmeester Keimpe Maandag 26/8…


04-08-2019 21:19
Wandelroute langs ateliers en galeries in Wergea https://t.co/7vJekhpgAx


Ouder >

Volg ons op Twitter: @wergeacom

WergeaTV

 

Klik op het logo voor alle video's
van WergeaTV op Youtube

www.wergea.com maakt gebruik van analytische cookies (informatie over browser, besturingssysteem en soortgelijke gegevens). 
Deze worden anoniem verwerkt in Google Analytics. Je laat deze gegevens achter door te navigeren door de website.

Lees hier de disclaimer over alle privacy-gerelateerde zaken.