Lees al het corona-gerelateerde nieuws wat betrekking heeft op Wergea op dit overzicht: https://www.wergea.com/home/corona-nieuws

logo pb klein

 

Maandag 23 maart 2015 organiseren wij, Pleatslik Belang Wergea, om 20.00 uur op de bovenzaal van café Lands Welvaren onze voorjaarsvergadering. Via deze weg willen wij u graag uitnodigen om deze bij te wonen.

In 2014 hebben wij ons tegen veel onderwerpen aan bemoeid. Voor veel van deze onderwerpen hebben we contact met de gemeente Leeuwarden. We merken dat we sinds we bij de nieuwe gemeente zijn aangesloten, als een volwaardige gesprekspartner worden gezien en dat we ook betrokken worden bij besluitvorming. Daarom is het ook zo van belang om te laten horen wat u als inwoner belangrijk vindt. Deze voorjaarsvergadering is daar bij uitstek geschikt voor.

De volledige agenda, het jaarverslag 2014 en de notulen van de voorjaarsvergadering 2014 vindt u onderaan dit bericht.

Een aantal onderwerpen die tijdens de vergadering zullen worden behandeld:

 

Bruggen

Het college van B&W van de gemeente Leeuwarden heeft besloten dat alle drie de bruggen in Wergea opgeknapt gaan worden. 3 maart is hier een informatieavond over gehouden. De uitkomsten van deze avond worden kort besproken.

Dorpsmolen Wergea

Exact een jaar geleden is Wergea begonnen met het onderzoeken naar de mogelijkheden voor een dorpsmolen voor Wergea. In december 2014 is een motie binnen Provinciale Staten aangenomen dat dorpsmolens worden toegestaan. De werkgroep Wergea voor de Wind is hierna verder gegaan met te onderzoeken of en hoe we een dorpsmolen willen en kunnen realiseren.

Woningen Jurjenspôle

De laatste stand van zaken met betrekking tot deze woningen wordt tijdens de vergadering gegeven.

Monument voor de Frico

Sinds een jaar hangen de “stenen van de Frico” aan de muur van de Bidler. Dit monument wordt binnenkort afgemaakt en vervolgens willen we een feestelijke opening organiseren. Dit alles moet voor de zomer nog plaatsvinden.

Dorpsboomgaard Wergea

Bij de Hempensermeer zijn afgelopen jaar een aantal bomen preventief gekapt. Onze dorpsgenoot Dolf Velde heeft zich er hard voor gemaakt dat deze schade hersteld zou worden. Uiteindelijk heeft dit een draai gekregen en de groencommissie is momenteel druk bezig om te kijken of er een dorpsboomgaard aangelegd kan worden. Dolf zal hier tijdens de voorjaarsvergadering een presentatie over geven.

Daarnaast zijn we ook nog bezig geweest met het fietspad Leechlân, het onderzoek dat DBF voor ons uit gaat voeren naar de openbare ruimten, gevaarlijke verkeerssituaties in het dorp, vergunningen voor het “Rode Plein”, straatverlichting op donkere plekken, openbaar vervoer en de gemeentelijke budgetten. Deze lijst is niet uitputtend, maar er zit vast een onderwerp bij waar u een mening over heeft. Daarom nogmaals de oproep om deze te laten horen tijdens onze vergadering. 

Agenda Voorjaarsvergadering

Jaarverslag 2014

Notulen voorjaarsvergadering 2014

 

 

Bedrijven
    
Tweets

28-11-2021 21:21
RT @BakkerijdeBoer: Psssst.........guess who's back ? De Friese Derby Oranjekoek https://t.co/ZvVZWX2Zv0 #camhee #derby https://t.co/eH3O


19-11-2021 22:45
RT @vvWarga: https://t.co/o8nmISnG9m


19-11-2021 22:45
RT @popduo: Stim op ús! Gean nei https://t.co/sfxhTVpaM0" target="_blank">https://t.co/sfxhTVpaM0 en set ‘Do’ op 1! Stem op ons! Ga naar https://t.co/sfxhTVpaM0" target="_blank">https://t.co/sfxhTVpaM0 en zet ‘Do’ op1! #…


Ouder >

Volg ons op Twitter: @wergeacom

WergeaTV

 

Klik op het logo voor alle video's
van WergeaTV op Youtube

www.wergea.com maakt gebruik van analytische cookies (informatie over browser, besturingssysteem en soortgelijke gegevens). 
Deze worden anoniem verwerkt in Google Analytics. Je laat deze gegevens achter door te navigeren door de website.

Lees hier de disclaimer over alle privacy-gerelateerde zaken.