Lees al het corona-gerelateerde nieuws wat betrekking heeft op Wergea op dit overzicht: https://www.wergea.com/home/corona-nieuws

- Plaatsing zwemtrap bij de Narderhaven
- Discussieavond in en over onze jeugdsoos SZDRNZLL

Van de gemeente hebben we uit de subsidiepot "Kleine recreatieve voorzieningen" geld toegezegd gekregen voor het aanbrengen van een zwemtrap. Op zaterdag ( juni) is de trap bij de Narderhaven geplaatst.

Hierdoor is weer een wens, voortkomend uit de dorpsvisie, gerealiseerd. De eerste enthousiaste gebruiker meldde zich direct zodat de trap meteen beproefd kon worden. Tijdens de mooie zomerdagen in deze maand heeft de jeugd er al dankbaar gebruik van gemaakt. De plaats is in overleg met WWS bepaald, maar de trap is onder verantwoordelijkheid van Pleatslik Belang geplaatst. Het gebruik van de trap geschiedt (uiteraard) op eigen risico. Hiervoor wordt ook nog een bordje geplaatst om de gebruikers hierop te wijzen.

Donderdag 14 juni was er een discussieavond in en over onze jeugdsoos SZDRNZLL. Alle leden, donateurs, omwonenden, wethouder en de wijkagent waren uitgenodigd. De opkomst was van alle leeftijden.

Uit de aanwezigheid van de vele ouderen bleek wel de betrokkenheid bij het wel en wee van onze soos. Onder de prima leiding van Jan Willem Sinnema werd er stevig gediscussieerd over de recente problemen en hoe die op te lossen. De wethouder liet er geen misverstand over bestaan wat een proeftijd (1 jaar) inhoudt: wanneer er weer problemen zijn dan gaat de soos dicht! Later op de avond en na de bezielende betogen van onder andere Thomas Kamsma en Jan Meinderts werd dat beeld enigszins genuanceerd. Gebeuren er vervelende zaken, echt buiten de schuld van het soosbestuur om en het bestuur heeft adequaat opgetreden, dan valt er altijd te praten en zal oplossingsgericht worden meegedacht door het gemeentebestuur. Vanuit de zaal werd ook genoemd dat de gemeente te veel met handhaving bezig is en niet met ondersteunen.

Wietse Martens stelde voor om structurele cursussen aan te bieden aan alle jeugdsoosbesturen in Boarnsterhim. Je kunt dan denken aan een cursus communicatie, assertiviteitstraining, effectief vergaderen, voorlichting over de drank- en horecawet etc. De Stichting Doarpswurk zou daarin best wat kunnen betekenen. Hier werd niet direct enthousiast op gereageerd en er was al een cursus communicatie gegeven werd gezegd. Helaas bleek later dat de cursus een tijd geleden is toegezegd maar nog is niet gegeven.

Heel duidelijk bleek de bereidheid van bestuur, leden en donateurs om te zorgen dat het in de toekomst goed gaat en goed blijft gaan met onze soos. De wethouder was heel positief over de wijze waarop door het bestuur is gereageerd op de problemen en het plan van aanpak dat zij vervolgens hebben geschreven. Dat laatste ziet er prima uit en geeft, mits consequent toegepast, veel vertrouwen voor de toekomst. De wethouder sprak nogmaals uit dat er alle vertrouwen in te hebben en haalde nog eens aan dat een jong bestuur, functionerend voor en tussen leeftijdsgenoten best wel kwetsbaar is. Hiermee sloot Jan Willem de discussieavond af en werd in kleine groepjes nog nagepraat.

De secretaris
P/a De Mounder 12
pleatslikbelang@wergea.com

Bedrijven
    
Tweets

28-11-2021 21:21
RT @BakkerijdeBoer: Psssst.........guess who's back ? De Friese Derby Oranjekoek https://t.co/ZvVZWX2Zv0 #camhee #derby https://t.co/eH3O


19-11-2021 22:45
RT @vvWarga: https://t.co/o8nmISnG9m


19-11-2021 22:45
RT @popduo: Stim op ús! Gean nei https://t.co/sfxhTVpaM0" target="_blank">https://t.co/sfxhTVpaM0 en set ‘Do’ op 1! Stem op ons! Ga naar https://t.co/sfxhTVpaM0" target="_blank">https://t.co/sfxhTVpaM0 en zet ‘Do’ op1! #…


Ouder >

Volg ons op Twitter: @wergeacom

WergeaTV

 

Klik op het logo voor alle video's
van WergeaTV op Youtube

www.wergea.com maakt gebruik van analytische cookies (informatie over browser, besturingssysteem en soortgelijke gegevens). 
Deze worden anoniem verwerkt in Google Analytics. Je laat deze gegevens achter door te navigeren door de website.

Lees hier de disclaimer over alle privacy-gerelateerde zaken.