Lees al het corona-gerelateerde nieuws wat betrekking heeft op Wergea op dit overzicht: https://www.wergea.com/home/corona-nieuws

- Opening nieuw gemeentehuis
- Fietspaden in en om Wergea
- Pinautomaat Rabobank
- Fysiotherapeut Leenstra

Vrijdag 29 juni heeft een vijf-koppige vertegenwoordiging van Pleatslik Belang Wergea de opening van het nieuwe gemeentehuis bijgewoond. Om dit enigszins in stijl te doen, zijn we met de oude melkschuit van en met Pieter Postma, naar Grou getogen. Nu wordt vaak gesteld dat dit soort uitnodigingen, de krenten uit de pap zijn voor een bestuur. Zou ook zo zijn, ware het niet dat deze tocht onder extreme omstandigheden is afgelegd. Vanaf het moment dat we van wal staken bij de werf van Postma, tot aan het moment dat de melkschuit voor de wal van het nieuwe gemeentehuis afmeerde, is het water met bakken vol uit de lucht gegooid, vergezeld van stevige windstoten. Onze burgemeester Ella Schadd zei hierover dat dit misschien hetgeen was wat Boarnsterhim toekwam. Daarop heeft ze gelijk de overtuiging en het geloof uitgesproken dat de spreekwoordelijke donkere wolken zullen verdwijnen en dat het gemeentebestuur samen met de Pleatslyke Belangen en de inwoners van Boarnsterhim het tij zullen keren. De burgemeester heeft uit handen van Dries Gerbens een prachtige, door Ûlkje Goïnga beschilderde, klomp aangeboden gekregen.

 20070729pbw.jpg

Dit om onze "skelnamme"van Brêgebidler te bevestigen en natuurlijk ook omdat er nog een levendige dialoog heerst over de toekomst van onze brug midden in het dorp. We hebben vervolgens mogen constateren dat we weer een representatief gemeentehuis hebben wat aan de eisen van deze tijd beantwoordt. Na de kuiertocht door alle ruimtes zijn we weer richting Wergea getogen onder wederom slechte omstandigheden. Het warme gevoel dat ons bekroop toen Gert-Jan de brug voor ons open draaide en dat we weer veilig bij Postma aan wal stapten, verdrong de kou die vanuit soppende schoenen en doorweekte broekspijpen optrok.

Fietspaden in en om Wergea

Zoals bekend ligt er al enkele jaren een plan om een fietspad te verwezenlijken vanaf het nieuwe aquaduct naar de Fonejachtbrug. Het begint er nu op te lijken dat het plan door zal gaan. De gemeente is nog in overleg met de Waldweicombinatie en grondeigenaren, maar het tracé staat nu wel vast en zal, zoals het er nu uitziet, gaan over de oostelijke kade van het Langdeel. Samen met PB Warten houden we de ontwikkelingen in de gaten, want het zal ook een heel goede toevoeging zijn aan de fïetsmogelijkheden voor de Wartensters en Wergeasters. Het licht staat nog niet op groen, maar toch al wel op geel. Daarna is het woord aan de gemeenteraad om budget ter beschikking te stellen. We willen ook graag een fietspad vanaf het aquaduct naar het westen (richting Gasterij en verder naar het viaduct). Het fietspad zal dan aangelegd worden over de technische weg naar het aquaduct. Deze weg is in principe een 'eigenweg' en dus moet er het een en ander geregeld en afgesproken worden. Het fietspad zal voornamelijk over het grondgebied van de gemeente Leeuwarden lopen en voor een klein deel over het grondgebied van Boarnsterhim. Beide gemeenten zien het belang in van dit fietspad en doen hun best om het verwezenlijkt te krijgen. De kansen lijken in ieder geval heel gunstig.

De pinautomaat van de voormalige Rabobank wordt nog geregeld van geld voorzien. De bezorger heeft echter aangegeven dat die situatie niet meer binnen het huidige veiligheidsbeleid past. Zij staakt dan ook per 1 september a.s. met het vullen van de automaat. Met andere woorden: we kunnen daar dan niet meer pinnen. We zijn al geregeld in contact geweest met de Rabobank en de gemeente om een nieuwe plaats uit te zoeken. Er is onlangs een bouwaanvraag naar de gemeente verzonden om een nieuwe automaat bij de Spar te plaatsen. Omdat een automaat niet in het bestemmingsplan staat is de kans aanwezig dat er een artikel 19 procedure gevolgd moet worden. Die neemt ongeveer 9 maanden in beslag. We hebben contact met de gemeente gehad of er geen mogelijkheden zijn voor een snellere realisatie.

Onze 'oude' fysiotherapeut, de heer Leenstra, hebben we door middel van een bloemetje bedankt voor de meer dan 30 jaar dat hij de Wergeasters naar een betere levenskwaliteit heeft gekneed en uiteraard is de heer Philip Schippers met een bloemetje verwelkomd en is aangegeven dat hij hier zeer welkom is.

Wij zijn nu met zomerreces. Onze volgende reguliere vergadering is eind augustus. Wij, als bestuur van Pleatslik Belang, wensen u een goede vakantie toe!

De secretaris
P/a De Mounder 12
pleatslikbelang@wergea.com

Bedrijven
    
Tweets

28-11-2021 21:21
RT @BakkerijdeBoer: Psssst.........guess who's back ? De Friese Derby Oranjekoek https://t.co/ZvVZWX2Zv0 #camhee #derby https://t.co/eH3O


19-11-2021 22:45
RT @vvWarga: https://t.co/o8nmISnG9m


19-11-2021 22:45
RT @popduo: Stim op ús! Gean nei https://t.co/sfxhTVpaM0" target="_blank">https://t.co/sfxhTVpaM0 en set ‘Do’ op 1! Stem op ons! Ga naar https://t.co/sfxhTVpaM0" target="_blank">https://t.co/sfxhTVpaM0 en zet ‘Do’ op1! #…


Ouder >

Volg ons op Twitter: @wergeacom

WergeaTV

 

Klik op het logo voor alle video's
van WergeaTV op Youtube

www.wergea.com maakt gebruik van analytische cookies (informatie over browser, besturingssysteem en soortgelijke gegevens). 
Deze worden anoniem verwerkt in Google Analytics. Je laat deze gegevens achter door te navigeren door de website.

Lees hier de disclaimer over alle privacy-gerelateerde zaken.