Lees al het corona-gerelateerde nieuws wat betrekking heeft op Wergea op dit overzicht: https://www.wergea.com/home/corona-nieuws

We nodigen u uit voor de najaarsledenvergadering op 1 oktober 2006 in het café. De vergadering begint om 20.00 uur.

We nodigen u uit voor de najaarsledenvergadering op 1 oktober 2006 in het café. De vergadering begint om 20.00 uur.

De agenda ziet er als volgt uit:

1. Opening
2. Vaststellen agenda
3. Mededelingen
4. Verslag vergadering 9 oktober 2006
5. Wethouder D. v.d. Meulen: uitleg situatie brug Kerkbuurt (de toezegging is nog niet definitief)
6. Dorpsbeheer
7. Wat verder ter tafel komt
8. Rondvraag
9. Sluiting

De pauze wordt*op een gunstig tijdstip ingelast.

Fanfare de Kriich houdt van 29 oktober tot en met 3 november een dropactie in Wergea en Warten.

Positief nieuws: De RABO-bank heeft kans gezien om de pinautomaat langer open te houden.

Op verzoek van de werkgroep "Fietspad Leechlân", waarin ook een vertegenwoordiger van Pleatslik Belang Wergea zit, heeft 3 VO in samenwerking met de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden snelheidsmetingen en tellingen uitgevoerd op de wegen Warten - Wergea en Warten - Grou. Die metingen zijn uitgevoerd in de periode van 27 juni tot en met 4 juli 2007. Uit de metingen blijkt dat de weggebruikers van deze wegen weer meer haast hebben gekregen. Als we bedenken dat er weer kinderen in Wergea zijn, die hun favoriete school voor voortgezet onderwijs in Grou hebben gevonden en daar op de fiets heen gaan, dan is dit een zeer verontrustende constatering.

Hieronder vindt u de meetresultaten:

Richting Warten-Wergea

o Totaal aantal voertuigen: 7386
o Gemiddelde snelheid: 91 km/h
o Het overgrote deel rijdt te hard: 94%.Dit was 59%.
o De V85 waarde (maatgevend in verkeerskunde) is 106 km/h. In 2005 was dat 95 km/h.
o Overtreding maximum snelheid met 1 tot 10 km/h: 23%
o Overtreding maximum snelheid met 11 tot 20 km/h: 65%
o Overtreding maximum snelheid met meer dan 20 km/h: 12%

Richting Warten-Grou

o Totaal aantal voertuigen: 8955
o Gemiddelde snelheid: 89 km/h
o Het overgrote deel rijdt te hard: 80%. Dit was 60%.
o De V85 waarde (maatgevend in verkeerskunde) is 101 km/h.
o Overtreding maximum snelheid met 1 tot 10 km/h: 41%
o Overtreding maximum snelheid met 11 tot 20 km/h: 50%
o Overtreding maximum snelheid met meer dan 20 km/h: 9%

Conclusie van het rapport: Er wordt nog steeds te hard gereden in het Leechlan. Deze snelheden, in combinatie met het kwetsbare fietsverkeer (scholieren, omwonenden, toeristen en dergelijke), zijn zeer ongewenst.

De secretaris
P/a De Mounder 12
pleatslikbelang@wergea.com

Bedrijven
    
Tweets

28-11-2021 21:21
RT @BakkerijdeBoer: Psssst.........guess who's back ? De Friese Derby Oranjekoek https://t.co/ZvVZWX2Zv0 #camhee #derby https://t.co/eH3O


19-11-2021 22:45
RT @vvWarga: https://t.co/o8nmISnG9m


19-11-2021 22:45
RT @popduo: Stim op ús! Gean nei https://t.co/sfxhTVpaM0" target="_blank">https://t.co/sfxhTVpaM0 en set ‘Do’ op 1! Stem op ons! Ga naar https://t.co/sfxhTVpaM0" target="_blank">https://t.co/sfxhTVpaM0 en zet ‘Do’ op1! #…


Ouder >

Volg ons op Twitter: @wergeacom

WergeaTV

 

Klik op het logo voor alle video's
van WergeaTV op Youtube

www.wergea.com maakt gebruik van analytische cookies (informatie over browser, besturingssysteem en soortgelijke gegevens). 
Deze worden anoniem verwerkt in Google Analytics. Je laat deze gegevens achter door te navigeren door de website.

Lees hier de disclaimer over alle privacy-gerelateerde zaken.