Lees al het corona-gerelateerde nieuws wat betrekking heeft op Wergea op dit overzicht: https://www.wergea.com/home/corona-nieuws

Pleatslik Belang Wergea: januari 2008

Voor de maand februari zijn geen vergunningen voor acties aangevraagd.

Tijdens de vergadering in december hebben we een lekkere kerstkrans voor bij de koffie gekregen. De gulle gever is anoniem. De tekst op het begeleidende kaartje was: Ik winske it bestjoer fan PB neist in protte sûnens, foaral ek in soad wiisheid ta by it tastan kommen fan de "brêge-plannen". Nei de drokte oangeande de brêge, hawwe jimme wol in hapke by de kofje fertsjinne. Gean sa troch!! In tefreden brêgebidler. Onze waardering is groot voor de geste.

De voorzitter luisterde op een middag naar Omrop Fryslân en hoorde ene Jan Mud, die jaren geleden in Wergea heeft gewoond, maar nu in Canada woont. Aan het eind van het gesprek zei Mud: "moai dat de brêge yn Wergea iepen bliuwt." De brug van Wergea blijkt wereldnieuws.

Af en toe zijn er gasten bij onze vergadering. Sommigen nodigen zichzelf uit, hetgeen heel legitiem is, met anderen hebben we een afspraak gemaakt dat zij periodiek bij onze vergadering komen om informatie uit te wisselen. Zo hebben we met onze wijkagent afgesproken dat hij ongeveer eenmaal per jaar bij ons komt. Zodoende is hij tijdens de vergadering in november geweest. Hierbij heeft hij het een en ander uit de doeken gedaan over zijn werkzaamheden hier in het dorp; dit onderbouwt met statistische gegevens. De ene keer treedt hij bemiddelend op en wordt een schouderklopje gegeven, maar een andere keer wordt er een boete uitgedeeld. Zijn bureau wordt zeer regelmatig bezocht. In de periode van 1 juli tot en met 1 september zijn er 31 mensen geweest. Sommigen weten de weg dus al. Dit mag een signaal zijn voor anderen om ook aangifte te doen als hiertoe aanleiding is. De drempel is daar laag. We denken veel lager dan het bureau in Grou. Het bureau is elke woensdag geopend van 14.00 uur tot 16.00 uur. De meest voorkomende zaken die daar behandeld zijn, betrof: aangiftes, vermissingen, vragen met betrekking tot parkeren en verkeer en het melden van overlast. De samenwerking tussen de politie en het bestuur van de jeugdsoos is goed, ook op de momenten dat het afgelopen jaar even mis ging. De maximumsnelheid in het dorp is 30 km/uur. Daar de meeste mensen geen idee hebben hoe langzaam dat is, wordt binnenkort een snelheidsmeter op de Nieuwe Leeuwarderweg of Kerkbuurt geplaatst. Het bord geeft de gereden snelheid aan. We vonden het een leuk gesprek en we concluderen daaruit dat er een preventieve werking vanuit gaat dat er een wijkagent in ons dorp is.

Hebt u 3 maart a.s. al gereserveerd? Dan houden we de jaarvergadering in het café. De aanvang is 20.00 uur. In de volgende Havensbank wordt de agenda vermeld. In de vorige Havensbank stond in de dorpsagenda 10 maart, maar we hebben later de datum veranderd.

De secretaris

P/a
De Mounder 12
pleatslikbelang@wergea.com

Bedrijven
    
Tweets

28-11-2021 21:21
RT @BakkerijdeBoer: Psssst.........guess who's back ? De Friese Derby Oranjekoek https://t.co/ZvVZWX2Zv0 #camhee #derby https://t.co/eH3O


19-11-2021 22:45
RT @vvWarga: https://t.co/o8nmISnG9m


19-11-2021 22:45
RT @popduo: Stim op ús! Gean nei https://t.co/sfxhTVpaM0" target="_blank">https://t.co/sfxhTVpaM0 en set ‘Do’ op 1! Stem op ons! Ga naar https://t.co/sfxhTVpaM0" target="_blank">https://t.co/sfxhTVpaM0 en zet ‘Do’ op1! #…


Ouder >

Volg ons op Twitter: @wergeacom

WergeaTV

 

Klik op het logo voor alle video's
van WergeaTV op Youtube

www.wergea.com maakt gebruik van analytische cookies (informatie over browser, besturingssysteem en soortgelijke gegevens). 
Deze worden anoniem verwerkt in Google Analytics. Je laat deze gegevens achter door te navigeren door de website.

Lees hier de disclaimer over alle privacy-gerelateerde zaken.