Lees al het corona-gerelateerde nieuws wat betrekking heeft op Wergea op dit overzicht: https://www.wergea.com/home/corona-nieuws

logo wergea 600

Volgend jaar bestaat Wergea 600 jaar! Noteer alvast in je agenda: de feestweek is van 19 tot en met 28 augustus 2022.

Pleatslik Belang Wergea: mei 2008

Voor de maand juni zijn de volgende aanvragen binnengekomen:

  • Basisschool De Twamêster houdt een enveloppenactie t.b.v. het schoolfeest van 2 juni t/m 6 juni.
  • De Merkekommisje houdt van 9 juni tot 23 juni een inzameling in Wergea en omstreken.

Fietspad Leechlân
In de krant heeft u kunnen lezen dat het besluit tot aanleg van het fietspad tussen Warten/Wergea -Grou door de Provincie voorlopig is opgeschort. De gemeente Boarnsterhim staat nog onder preventief financieel toezicht van de provincie. Dat betekent dat nieuwe uitgaven, ten laste van de begroting 2008, toestemming van de Provincie moeten hebben. De Provincie heeft besloten dat het fietspad niet de hoogste prioriteit heeft maar wil de subsidie wel veilig stellen tot het moment dat het fietspad kan worden aangelegd.

Het eerste is zeer 'tegen de zin van de gemeenteraad van Boarnsterhim en van Pleatslik Belang Wergea, maar de toevoeging dat de subsidie wordt veiliggesteld tot betere tijden verheugd ons echter bijzonder. PBW vindt het bericht van provincie Fryslân toch zeer teleurstellend. Men is al jarenlang samen met Pleatslik Belang Warten en de bewoners van Leechlân bezig om het fietspad gerealiseerd te krijgen De werkgroep "Fietspad Leechlân" zal zich beraden wat verder te doen. Wij houden u op de hoogte.

Dorpsschouw
Dorpsbeheer heeft samen met de gemeente op 6 mei jl. de jaarlijkse dorpsschouw gehouden. De gemeente stelt aan Dorpsbeheer voor een tiental punten aan te dragen welke voor verbetering en herstel in aanmerking komen. Er worden per dorpsschouw niet meer dan tien punten behandeld door de gemeente. Wat verwezenlijkt zal worden, moet intern nog binnen de gemeente worden besproken. Hier krijgt PB te zijner tijd een terugkoppeling van.

Informatiebord "Afke's Tiental"
Op 21 juni a.s. zal het mooie informatietableau officieel worden onthuld. Er zijn uitnodigingen gestuurd naar diverse organisaties en belanghebbenden. De gasten worden om 10.30 uur ontvangen in "De Bidler" waar een woord van welkom en een korte interpretatie zal worden gegeven door de voorzitter van Pleatslik Belang. Om 10.50 uur gaat het gezelschap richting Wijbengastraat. Hier is bij het transformatiehuisje het infobord geplaatst aan het vaartje aan de overzijde waar het huisje heeft gestaan waarin Sjoerd en Harmke Feenstra-Tuinstra (Afke en Marten uit het boek Afke's tiental van Nynke van Hichtum) met hun 12 kinderen hebben gewoond.

Daar zal het tableau om 11.00 uur officieel worden onthuld door burgemeester Ella Schadd-de Boer en een kleindochter van Hiltsje (de oudste dochter van Afke, Wiepkje in het boek) mevrouw Nel Pronk-de Vries. Men maakt daarna een wandeling naar het standbeeld van Afke's Tiental en gaat vervolgens naar het museum "It Ald Slot" waar de afsluiting zal plaatsvinden. In het museum "It Ald Slot" is een expositie van Afke's Tiental te bezichtigen. Het Ald Slot is vervolgens vanaf 14.00 uur open voor publiek. Pleatslik Belang Wergea heeft gemeend er goed aan te doen om dit infobord (met geldelijke steun van de gemeente) te realiseren omdat veel bezoekers aan Wergea, vragen waar dit zo bekende gezin dan wel heeft gewoond.

Een aantal mensen die we met name willen noemen om hen langs deze weg hartelijk te bedanken voor het realiseren van het informatiebord zijn: Anneke Schilstra voor het ontwerp, Rinke Mous voor het maken van het tableau, firma Meinderts poeder-coaten+ materiaal, Teake Fridsma, Hielke van Wijngaarden en niet te vergeten Sjoerd Spykstra en Geeske van Wijngaarden voor hun geweldige inzet. Het moet gezegd worden het tableau is een mooie aanwinst voor het dorp.

Grut Palma
De verloting van vijf, aan het water liggende, kavels is op 7 mei geweest. Vier kavels zijn er die avond toegewezen en verkocht. Twee kavels zijn verkocht aan Wergeasters. Samen met de eerste 12 kavels zijn er daardoor 6 van de 17 kavels aan Wergeasters verkocht. Dat is een heel mooi hoog percentage denken wij.

Bidlerbrêge
Op 13 mei heeft de gemeenteraad groen licht gegeven voor reparatie van de Bidlerbrêge. De gemeenteraad ging unaniem akkoord met het voorstel van het college van B&W. Als u dit leest is de aandrijving van de brug wellicht al vervangen en anders gebeurt dat binnenkort en functioneert de brug weer veilig én als vanouds. In een later stadium zal het wegdek ook nog worden gerepareerd en zal de brug misschien nog worden geschilderd. U moet, wij denken in het komende najaar, op enig ongemak rekenen als het wegdek wordt gerepareerd omdat de brug dan (hoogst waarschijnlijk) ca. twee dagen niet kan worden bereden. Het schilderwerk wordt uitgevoerd om de brug goed te conserveren zodat de brug in ieder geval in goede conditie is als er over 5 jaar moet worden beslist of de brug ook naar de toekomst toe normaal bedient/beweegbaar zal blijven. We kunnen (voorlopig) terug kijken op een eensgezind en succesvol optreden. We zullen met Toeristisch Wergea, WWS en Wergea Oerein om de tafel gaan om criteria formuleren met betrekking tot het aantal bootbewegingen versus bedienbaar en beweegbaar houden van de brug na die vijf jaar waarvan wij dan denken dat die reëel zijn. In deze criteria willen we in ieder geval de ervaringen van dit vaarseizoen en wellicht ook nog die van het volgende meenemen.

 

Nije Waring (StaandeMastRoute)
Binnenkort zullen de werkzaamheden voor het graven van de Nije Waring starten evenals het realiseren van de brug (Palmabrêge?). De verwachting is dat in mei 2009 de eerste boten door het nieuwe kanaal zullen varen.

Secretariaat p/a De Kûper 7
9005 RP Wergea
pleatslikbelang@wergea.com

 

Wergea 600

logo wergea 600

Volgend jaar bestaat Wergea 600 jaar! Noteer alvast in je agenda: de feestweek is van 19 tot en met 28 augustus 2022.

Bedrijven
    
Tweets

28-11-2021 21:21
RT @BakkerijdeBoer: Psssst.........guess who's back ? De Friese Derby Oranjekoek https://t.co/ZvVZWX2Zv0 #camhee #derby https://t.co/eH3O


19-11-2021 22:45
RT @vvWarga: https://t.co/o8nmISnG9m


19-11-2021 22:45
RT @popduo: Stim op ús! Gean nei https://t.co/sfxhTVpaM0" target="_blank">https://t.co/sfxhTVpaM0 en set ‘Do’ op 1! Stem op ons! Ga naar https://t.co/sfxhTVpaM0" target="_blank">https://t.co/sfxhTVpaM0 en zet ‘Do’ op1! #…


Ouder >

Volg ons op Twitter: @wergeacom

WergeaTV

 

Klik op het logo voor alle video's
van WergeaTV op Youtube

www.wergea.com maakt gebruik van analytische cookies (informatie over browser, besturingssysteem en soortgelijke gegevens). 
Deze worden anoniem verwerkt in Google Analytics. Je laat deze gegevens achter door te navigeren door de website.

Lees hier de disclaimer over alle privacy-gerelateerde zaken.