Lees al het corona-gerelateerde nieuws wat betrekking heeft op Wergea op dit overzicht: https://www.wergea.com/home/corona-nieuws

WVDW v1Klik hier voor de presentatie die getoond is tijdens deze avond

In het dorpshuis waren deze avond tussen de 15 en 20 mensen aanwezig die meer wilden weten over de dorpsmolen van Wergea. Op zich geen grote opkomst en dat is jammer omdat de werkgroep met dit project iets voor het dorp neer wil zetten, waarbij de mening van het dorp juist heel erg nodig is. De mogelijkheden voor een windmolen worden bekeken omdat de exploitatie behoorlijk winstgevend is. Het doel van het project is om deze winst te gebruiken voor dorpsvoorzieningen.

Voor een eventueel vervolg zullen we proberen om mensen nog beter bewust te maken van dergelijke informatieavonden.

We hebben als werkgroep Wergea voor de Wind deze avond de stand van zaken gepresenteerd van hoever wij nu zijn, maar ook met name hoever de provincie is in de besluitvorming.

 Dit laatste is erg belangrijk, want de provincie moet eerst de dorpsmolens in hun beleid opnemen, voordat wij ook maar iets kunnen beginnen. Op dit moment is het beleid dat er eerst een molen moet worden afgebroken voordat er een nieuwe kan worden geplaatst. Ook is het standpunt dat molens in een cluster moeten worden geplaatst. Op 6 oktober zal de groep Fryslan foar de Wyn een advies uitbrengen aan Gedeputeerde Staten. Mogelijk dat daarmee ruimte komt voor dorpsmolens.

We hebben sinds de eerste informatieavond (mei 2014) veel informatie ingewonnen en tijdens deze avond zijn de hoofdlijnen van deze informatie gedeeld. Dit heeft ons nog meer doen inzien wat een unieke kans een dorpsmolen voor een dorp als Wergea is, om én duurzaam energie op te wekken (afgestemd op de dorpsbehoefte) én ook inkomsten te genereren die we in het dorp kunnen besteden. Na overleg met landeigenaren is er ook een keuze gemaakt voor een aantal kansrijke locaties. Criteria daarbij zijn dat er zo weinig mogelijk overlast moet zijn en dat de locatie geschikt moet zijn om aan te takken op het elektriciteitsnet. Deze locaties zijn globaal Domwier, Warstiens nabij Schuurmans en de weg naar de Wâldwei. (zie ook de bijgevoegde presentatie)

Uiteindelijk zijn we nu zo ver dat we in principe met de volgende stap verder kunnen. Echter, totdat er besluitvorming binnen de provincie is, maken we even pas op de plaats.

De presentatie van de stand van zaken gaf genoeg stof voor een levendige discussie. Na tijdens eerdere sessies alleen maar positieve geluiden opgevangen te hebben, waren er nu ook kritische geluiden. De één stelde politieke keuzes als de subsidie regeling en het toestaan van dorpsmolens in relatie met het landschap ter discussie, de ander maakte zich zorgen over de locatie en eventuele overlast van een windmolen. Daarentegen waren er ook positieve geluiden van mensen die dit net als de werkgroep als een kans zien om iets voor het milieu te doen en ook voor de leefbaarheid van Wergea in de toekomst.

Op basis van het niet al te grote aantal mensen dat aanwezig was, kunnen wij van de eerste twee bijeenkomsten niet een duidelijk beeld krijgen hoe de Wergeasters tegen het idee van een dorpsmolen aankijken. Dit draagvlak is het allerbelangrijkste van dit project. Wij zijn als werkgroep hard bezig met een voorziening voor het dorp, waarin wij een mogelijkheid zien om ons dorp toekomstvast te maken, maar dan moet het dorp hier wel achter staan.

Mocht blijken dat de provincie dorpsmolens in hun beleid opneemt, dan zullen wij als eerste bezig gaan om op een onafhankelijke manier het draagvlak hiervoor in Wergea te meten.

Voorlopig doen we dus even niks, maar jullie horen snel weer van ons.

Voor eventuele vragen en/of opmerkingen, kunt u een mail sturen naar wergeavoordewind@outlook.com

Werkgroep Wergea voor de Wind.

George Kooistra, Teake Kloosterman, Marc Bekhof, Johan Meinderts en Gerrit Nijboer.

Bedrijven
    
Tweets

28-11-2021 21:21
RT @BakkerijdeBoer: Psssst.........guess who's back ? De Friese Derby Oranjekoek https://t.co/ZvVZWX2Zv0 #camhee #derby https://t.co/eH3O


19-11-2021 22:45
RT @vvWarga: https://t.co/o8nmISnG9m


19-11-2021 22:45
RT @popduo: Stim op ús! Gean nei https://t.co/sfxhTVpaM0" target="_blank">https://t.co/sfxhTVpaM0 en set ‘Do’ op 1! Stem op ons! Ga naar https://t.co/sfxhTVpaM0" target="_blank">https://t.co/sfxhTVpaM0 en zet ‘Do’ op1! #…


Ouder >

Volg ons op Twitter: @wergeacom

WergeaTV

 

Klik op het logo voor alle video's
van WergeaTV op Youtube

www.wergea.com maakt gebruik van analytische cookies (informatie over browser, besturingssysteem en soortgelijke gegevens). 
Deze worden anoniem verwerkt in Google Analytics. Je laat deze gegevens achter door te navigeren door de website.

Lees hier de disclaimer over alle privacy-gerelateerde zaken.