Lees al het corona-gerelateerde nieuws wat betrekking heeft op Wergea op dit overzicht: https://www.wergea.com/home/corona-nieuws

logo perspektyf

Er zijn dingen die mogelijk zijn en er zijn dingen die (tijdelijk) niet mogelijk zijn.
Om maar met het tweede te beginnen: De Netwerkbijeenkomst van 11 juni gaat niet door!

Wat wel door is gegaan zijn de activiteiten van de advocaat, de rechter en de notaris met als resultaat dat Perspektyf nu ook officieel bestaat.
De handtekeningen zijn gezet, de akte is gepasseerd en de stukken zijn opgestuurd naar de Kamer van Koophandel om de wijzigingen te verwerken in het register.
Perspektyf is een Stichting.
Het concept Huishoudelijk Regelement is te lezen op wergea.com.
Reacties hierop kunnen tot uiterlijk 1 maand na het verschijnen van deze Havensbank gestuurd worden naar: perspektyfwergea@gmail.com

Klik op 'lees meer' voor het vervolg.

 

Allemaal lief, leuk en aardig…
Maar er gaat niets boven elkaar echt ontmoeten.
De volgende Netwerkbijeenkomst is 9 september!

Wat zeker mogelijk is zijn ideeën hebben voor een nog beter Wergea.
Ook het omzetten van een idee naar een initiatief blijft mogelijk net zoals het aanvragen van ondersteuning voor een initiatief. Daarom vertellen we even iets over de mogelijkheden voor ondersteuning. 

Bekendheid en vrijwilligers nodig?
Kom dan naar één van de netwerkbijeenkomsten. Meldt u aan via perspektyfwergea@gmail.com. Op de netwerkbijeenkomst krijgt u een podium om het initiatief bekend te maken en mensen enthousiast te krijgen. Het is ook altijd mogelijk om een beroep te doen op de talentenbank! Voor de talentenbank kunt u contact opnemen met Jolande Mollink via jolande@twirreontwerpt.nl.

Is er een financiële bijdrage nodig?
Onderstaand leggen wij de stappen voor de aanvraag uit.

De voorbereiding van uw aanvraag

  • U maakt een begroting van de benodigde bijdrage en kijkt ook naar alternatieve financiering. Misschien kan een subsidie of bijdrage van het Mienskipfonds ook een (deel van de) oplossing zijn.
    U vult het aanvraagformulier (zie website wergea.com) in, ondertekent het en stuurt het naar perspektyfwergea@gmail.com
    Let op: om uw aanvraag in de netwerkbijeenkomst te bespreken, is het nodig dat uw aanvraag uiterlijk 3 weken voor de netwerkbijeenkomst is ontvangen. Ontvangt Perspektyf uw aanvraag later, dan wordt het in een latere netwerkbijeenkomst besproken.
  • Perspektyf bekijkt uw aanvraag en kan u vragen om extra uitleg over uw aanvraag. Mocht uw aanvraag worden afgewezen, dan ontvangt u daarover bericht van Perspektyf met uitleg over de reden van afwijzing.

Er zijn regels aan de aanvraag verbonden, de algemene regels waar Perspektyf naar kijkt zijn:

  • Het mag niet in strijd zijn met de wet- en regelgeving
  • Het mag niet in strijd zijn met de normen en waarden van onze samenleving
  • Er mag geen commercieel belang aan verbonden zijn
  • Het mag niet concurreren met de bedrijven in ons dorp

Daarnaast hebben we voordat een bijdrage toegekend kan worden ook een paar regels, die op het aanvraagformulier staan.

Hou rekening met het te verdelen budget
Perspektyf heeft per netwerkbijeenkomst tussen de € 1.500 en € 2.000 aan dorpenbudget om te gebruiken voor initiatieven. U bepaalt zelf welk bedrag u aanvraagt. Uw aanvraag is op basis van uw begroting, eigen bijdrage en bijdragen van andere partijen (bijv. subsidie). Afhankelijk van het aantal aanvragen en het beschikbare budget kan het zijn dat uw aanvraag niet voor het volledige bedrag wordt toegekend. U ontvangt daarover bericht van Perspektyf.

U bespreekt zelf uw aanvraag op de netwerkbijeenkomst
Wanneer uw aanvraag aan de algemene regels voldoet, nodigt Perspektyf u uit voor de netwerkbijeenkomst. U vertelt de aanwezige inwoners over uw initiatief en aanvraag. De aanwezigen kunnen u ook extra uitleg vragen en met u meedenken over oplossingen. Zij geven een advies aan Perspektyf over het steunen van uw aanvraag.

Na de netwerkbijeenkomst krijgt u bericht van Perspektyf
Na de netwerkbijeenkomst beslist Perspektyf over de toekenning van uw aanvraag én de hoogte van het bedrag. Perspektyf informeert u binnen 3 weken na de netwerkbijeenkomst.

De besteding van het toegekende bedrag
Is er een bedrag toegekend voor uw initiatief, dan reserveert Perspektyf het bedrag op haar rekening. U levert de rekeningen van het initiatief aan bij Perspektyf. De rekeningen kunnen rechtstreeks door Perspektyf betaald worden. Maar heeft u zelf de rekening al betaald, dan maakt Perspektyf aan de hand van de rekening het bedrag aan u over.
Wanneer het toegekende bedrag niet volledig opgemaakt wordt, dan vervalt het na 1 jaar aan Perspektyf, tenzij we andere afspraken over de besteding maken.

Over de besteding en realisatie van het initiatief informeert u zelf het dorp.
Informeren doet u door een kort stukje in de Havensbank te schrijven. Probeer alles in ongeveer 25 regels te schrijven, om te zorgen dat ook alle andere kopij in Havensbank past.
Het kan lastig zijn om alle informatie in het kleine stukje te schrijven. Hierbij kan het helpen om te kijken wat de meest belangrijke informatie is, door te kijken naar wie, wat, waar, wanneer, waarom en hoe. Met die punten wordt het makkelijker om een stukje te schrijven. Het mag natuurlijk ook beschreven worden door een foto met enkele woorden.

Wat als u subsidie aan wil vragen bij een andere partij?
Soms is het nodig dat via Perspektyf een aanvraag wordt gedaan voor subsidie bij bijvoorbeeld het Mienskipsfonds. Dat is mogelijk. Daarna neemt u contact op via perspektyfwergea@gmail.com om de mogelijkheid te bespreken.
U bereidt zelf de subsidie aanvraag voor en blijft verantwoordelijk voor de subsidieaanvraag.
U kiest zelf of de subsidie op de rekening van Perspektyf blijft staan of dat u het zelf in beheer wilt hebben.
In alle gevallen blijft u verantwoordelijk voor de subsidieaanvraag, mocht het om een of andere reden teruggevorderd worden, dan valt dat onder uw verantwoordelijkheid.

Bedrijven
    
Tweets

28-11-2021 21:21
RT @BakkerijdeBoer: Psssst.........guess who's back ? De Friese Derby Oranjekoek https://t.co/ZvVZWX2Zv0 #camhee #derby https://t.co/eH3O


19-11-2021 22:45
RT @vvWarga: https://t.co/o8nmISnG9m


19-11-2021 22:45
RT @popduo: Stim op ús! Gean nei https://t.co/sfxhTVpaM0" target="_blank">https://t.co/sfxhTVpaM0 en set ‘Do’ op 1! Stem op ons! Ga naar https://t.co/sfxhTVpaM0" target="_blank">https://t.co/sfxhTVpaM0 en zet ‘Do’ op1! #…


Ouder >

Volg ons op Twitter: @wergeacom

WergeaTV

 

Klik op het logo voor alle video's
van WergeaTV op Youtube

www.wergea.com maakt gebruik van analytische cookies (informatie over browser, besturingssysteem en soortgelijke gegevens). 
Deze worden anoniem verwerkt in Google Analytics. Je laat deze gegevens achter door te navigeren door de website.

Lees hier de disclaimer over alle privacy-gerelateerde zaken.