logo perspektyf

Voor het eerst weer een netwerkbijeenkomst zonder beperkingen. Als vanouds kwamen we samen, nu in de hûskeamer fan ús doarpshûs. Onder de aanwezigen gebiedswerker Jennifer Batteram en wethouder Abel Reitsma, beide van gemeente Leeuwarden.
Op de agenda een uitgebreid programma, aan het woord kwamen de verschillende aanvragers die een bijdrage uit het dorpsbudget vroegen;
•    De hûskeamer voor een dolle democratische dag op 16 maart
•    De jeugdsoos wil graag financiële ondersteuning voor aankoop van het soosgebouw en de daarmee gepaard gaande verbouwingskosten
•    Wergea 600 heeft een uitgebreid en gevarieerd programma voor de feestweek (eind augustus) samengesteld en vraagt hiervoor financiële ondersteuning.
•    De reüniecommissie van de Frico zoekt naar geldbronnen voor medefinanciering van de reünie van oud Frico werknemers tijdens deze feestweek.

Netwerkbijeenkomsten zijn niet alleen bedoeld om financiële ondersteuning te vragen. Tijdens deze bijeenkomsten is iedereen welkom om zijn of haar zegje te doen en kan zo allerlei onderwerpen delen met ons dorp en kan zich eventueel aansluiten bij een werkgroep/initiatief.
Vanzelfsprekend ben je op zo’n avond ook welkom als toehoorder en/of meedenker.

 

Klik op'Lees meer' voor meer informatie.

Verdere informatie die deze avond gedeeld werd:
•    Werkgroep wenje yn Wergea deed verslag over hun inzet t.b.v. huisvesting voor de âlder- en jongerein in Wergea.
•    De korte lijntjes met de gemeente zorgden ervoor dat er ter plekke een melding werd gedaan over de weggeraakte prullenbak bij de skatebaan.
•    Bloeizône Wergea heeft volop ideeën om van Wergea een van ‘s werelds gezonde blue zônes te maken.
•    ’n Groepje enthousiaste zwemmers is bezig de mogelijkheden voor een zwemplek voor de lange- en korte termijn te onderzoeken.
•    In- en rond Wergea wordt door verantwoordelijke dorpsgenoten zwerfafval gezocht, hiervoor werd een nieuwe coördinator gezocht èn gevonden!
•    Tenslotte een duurzame oproep om enthousiaste dorpsgenoten te vinden die onderzoek willen doen naar de haalbaarheid van elektrische deelauto’s in Wergea.

Marieke lichtte het financiële jaarverslag toe en had daarbij op cirkeldiagrammen de uitgaven en inkomsten aangegeven. Door de kascommissie Annie Boermans en Steven Hemstra zijn de financiën goedgekeurd. Met dank aan hen.


Vriendelijke groet perspektyfwergea@gmail.com

Oant sjen op de volgende netwerkbijeenkomst op:
Woensdag 1 juni om 20.00 uur in ús Doarpshûs

Bedrijven
    
Tweets

05-05-2022 20:25
RT @vvWarga: Het verslag en alle foto's van Warga 4 - DTD 4 staan nu op https://t.co/KlhyuybMVn Er staan inmiddels zelfs beelden van deze w…


05-05-2022 20:25
RT @BakkerijdeBoer: ❤ Het is bijna moederdag ❤ Een moederdagsnitte, aardbeienslof, aardbeienschelpje of een vers suikerbroodje met een cro…


27-04-2022 10:08
RT @teatsen: De opgave voor het Wytze Veenstra Wergeaster Kampioenskip Teatsen staat online @ https://t.co/HBpFXy1lPU https://t.co/HhspT4RC


Ouder >

Volg ons op Twitter: @wergeacom

WergeaTV

 

Klik op het logo voor alle video's
van WergeaTV op Youtube

www.wergea.com maakt gebruik van analytische cookies (informatie over browser, besturingssysteem en soortgelijke gegevens). 
Deze worden anoniem verwerkt in Google Analytics. Je laat deze gegevens achter door te navigeren door de website.

Lees hier de disclaimer over alle privacy-gerelateerde zaken.