De netwerkbijeenkomst werd gestart met een filmpje van de werkgroep Biodiversiteit en Maarten van Rij. Een echte helicopterview van Wergea en de biodiversiteit.

Om de spreekwoordelijke helicopterview werd gevraagd bij het onderwerp speeltuinen. Siep Oenema van de gemeente kwam vertellen over de plannen voor de speeltoestellen. Er werd gediscussieerd over de manier van communiceren en wat er allemaal gaat gebeuren. De skatebaan gaat verdwijnen, speeltoestellen worden vervangen en de ondergrond bij de buitenfitness moet anders. Een aantal mensen hebben zich gemeld om een werkgroep te vormen en met de gemeente aan de slag te gaan met de toekomst van de speeltoestellen.

Eelke Hoekstra werd welkom geheten als tijdelijke directeur van de Twamêster.

Klik op Lees meer om de rest van het artikel te lezen.

Er waren geen aanvragen voor een bijdrage uit het dorpenbudget, maar er waren wel initiatieven.

  • Brêge gedichten. Tjitske Dijkstra bedacht eerder de opsichtelyke reststekjes (geborduurde kussens van makante Wergeasters) en heeft een nieuw idee. Onder elke brug in het dorp een gedicht over het dorp. Voor de verdere uitwerking van het idee worden meitinkers gevraagd.
  • Virtual reality app. Tijdens Wergea600 is er een route gemaakt, die je met de MearFryslân app kan volgen. Op een aantal punten in de route is via de app te zien hoe het er vroeger uit zag, is er een filmpje of vertelt iemand iets over die plek. Na Wergea600 wordt de app nog steeds gebruikt, onder andere op de duofiets en door toeristen. Om de app in stand te houden, is er jaarlijks onderhoud en een beheerder nodig. De dames van de KKW gaan hiervoor eerst met Toeristisch Wergea om tafel.
  • Ouder-Kind Café. Amaryllis kwam met het idee om in de hûskeamer ook een moment te houden voor ouders en kinderen. Ouders die misschien nog niet lang in het dorp wonen kunnen elkaar en anderen daar op een laagdrempelige manier ontmoeten.
  • De Buurtkast. Helaas is de stekker definitief uit buurtkast in de C.Kasjestrjitte. Het initiatief tegen voedselverspilling, waarmee mensen elkaar helpen wordt gemist. Marian en Marjan gaan samen kijken of naar de mogelijkheden voor een buurtkast in het Doapshûs.

Martijn Roodhof van de gemeente kwam vertellen over de doorgaande weg. Dit blijkt een doorgaand proces te zijn, waarbij personeelstekort een rol speelt. Hij kijkt nu naar de mogelijkheid om de snelheid uit het verkeer te krijgen op de weg vanaf de Palmabrêge. De aanpak van het hele traject laat dus nog op zich wachten.

Waarm Wolkom liet nog van zich horen. Op 23 september is in het Doapshûs het Waarm Wolkom, hierbij is het Skoalfeest en operatie Steenbreek inmiddels ook aangehaakt. Er werd benadrukt dat Waarm Wolkom niet alleen voor nieuwe inwoners is, maar voor ons allemaal.

De bloeiweek sloot af met positieve publiciteit. Er is geen prijs behaald met de duurzame top 30, maar landelijke aandacht komt er wel. Het bloeiweek initiatief staat in de top 100 van de Trouw en hierover verschijnt 25 september een artikel met foto.

Al met al een geslaagde bijeenkomst. De volgende netwerkbijeenkomst is op 13 december.

De data voor 2024 zijn ook bekend gemaakt:

  • 6 maart 2024 - 5 juni 2024
  • 11 september 2024
  • 11 december 2024
Bedrijven
    
WergeaTV

 

Klik op het logo voor alle video's
van WergeaTV op Youtube

www.wergea.com maakt gebruik van analytische cookies (informatie over browser, besturingssysteem en soortgelijke gegevens). 
Deze worden anoniem verwerkt in Google Analytics. Je laat deze gegevens achter door te navigeren door de website.

Lees hier de disclaimer over alle privacy-gerelateerde zaken.