Lees al het corona-gerelateerde nieuws wat betrekking heeft op Wergea op dit overzicht: https://www.wergea.com/home/corona-nieuws

logo perspektyfDe 1ste netwerkbijeenkomst is een feit. 11 maart 2019 hebben we afscheid genomen van Pleatslik Belang en is Perspektyf gestart. Bij deze willen we het bestuur van Pleatslik Belang nogmaals bedanken voor de inzet van afgelopen tijd en medewerking bij deze verandering.

afscheid plaatselijk belang

Perspektyf is een platte organisatie met plek voor iedereen, alle individuen, alle werkgroepen, verenigingen, commissies en stichtingen en clubs. We willen bereiken dat iedereen in Wergea, Warstiens, Eagum en Domwier een podium heeft voor ideeën ter verbetering van de leefomgeving. Perspektyf blijft een vereniging, net zoals Pleatslik Belang dat was.

 

De vereniging krijgt een andere naam: Perspektyf.

Een van de veranderingen is dat er geen contributiebijdrage meer zal zijn. Alle inwoners zijn automatisch lid. Iedereen heeft de mogelijkheid om het podium te gebruiken voor het delen van een idee en/of medestanders hiervoor te vinden. Het is een mogelijkheid en geen verplichting. We houden geen ledenadministratie bij. We willen hiermee bereiken dat iedereen zijn of haar stem kan laten horen, kan meedoen en kan meebeslissen.

De statuten veranderen we op een later moment, omdat we dat zorgvuldig willen doen en eerst willen ervaren wat er nodig is, nemen we daar de tijd voor. Een notaris zal ons daarbij helpen en wanneer de statuten veranderd worden, zal dat op tijd worden aangekondigd en met de aanwezige leden worden besproken in een netwerkbijeenkomst.

Perspektyf krijgt formeel een bestuur, omdat de wetgever dit eist. De taken van het bestuur worden:
- beheren van de financiën
- volledig voorbereide subsidie aanvragen van clubs via Perspektyf indienen
- zorgen voor 4 netwerkbijeenkomsten per jaar
- zal verslag doen van deze netwerkbijeenkomsten
- verbinden van werkgroepen en ideeën
Perspektyf gaat de ideeën niet overnemen/uitvoeren of deelnemen aan vergaderingen van werkgroepen

Voor ideeën/projecten is het mogelijk om een financiële bijdrage van Perspektyf te krijgen. Hiervoor is het belangrijk dat er een aanvraagformulier (link) wordt ingevuld én dat het idee/project wordt toegelicht in een netwerkbijeenkomst.

Perspektyf laat van zich horen via www.wergea.com en de Havensbank. Ook van de werkgroepen kunt u regelmatig een stukje in de Havensbank verwachten. Via de e-mail zijn we te bereiken via: perspektyfwergea@gmail.com. En we organiseren we 4 keer per jaar een netwerkbijeenkomst.

De eerstvolgende zal zijn op 26 juni in het Café in Wergea!

logo perspektyfPerspectief staat voor het standpunt waaruit je iets bekijkt. Afhankelijk van het standpunt waaruit je iets bekijkt ziet het er vaak heel anders uit. Verschillende perspectieven geven een ruimer inzicht. Dit gegeven is de basis voor de organisatievorm nieuwe stijl.


Stand van zaken eind december:

De afgelopen tijd zijn we ons gaan verdiepen in de mogelijkheden en onmogelijkheden met de volgende uitkomst.

We hebben gekozen voor een "platte organisatie" zonder bestuur met plek voor alle werkgroepen / verenigingen / commissie / stichtingen.

Alle inwoners van Wergea, Aegum en Warstiens zijn vanwege hun woonplek automatisch lid, zonder contributie te betalen.

Iedereen kan zijn/ haar stem laten horen ter verbetering van de leefomgeving. We faciliteren 4x per jaar een netwerkbijeenkomst waar de mogelijkheid is om een initiatief in te brengen en om te polsen of er meer belangstellenden voor dit idee zijn.

Een 'podium' waar we elkaar kunnen ontmoeten, inspireren, aanvullen en waar ook het ingebrachte vanuit een ander perspectief bekeken kan worden. Perspectief zorgt voor publicatie in de Havensbank en op wergea.com en ondersteunt bij de financiële kant.

Voor deze andere aanpak is een omslag in denken nodig.

  • Van halen naar brengen
  • Van vragen wat je denkt nodig te hebben naar wat kan mijn/ons aandeel zijn.
  • Van afhankelijk naar zelfsturend

Onze dorpen lopen over van kwaliteit en creativiteit op vele gebieden. Het plan is om een databank op te zetten voor inwoners die wat 'kunnen' en 'willen' op welk gebied dan ook. Zodat duidelijk wordt wie het leuk vindt om iets te doen voor de gemeenschap.

We hebben nog eventjes...

11 maart staat de voorjaarsvergadering van Plaatselijk Belang gepland. Dat is tevens de datum waar we afscheid nemen van het bestuur van PB en Perspectyf het stokje overneemt.
Op deze bijeenkomst geven wij een verdere toelichting op de organisatievorm, financiën en communicatie.

Data netwerkbijeenkomsten 2019:

  • 26 juni
  • 19 september
  • 27 november

Zoals alles wat verandert zullen ook wij, met elkaar moeten wennen aan deze opzet en nieuwe vorm. Wij hebben er vertrouwen in dat Perspektyf dit kan bieden.

Marieke Bethlehem, Marjan Houkes, Rinie Boermans, Leonie Meinderts en Ellen Visser wensen iedereen Fijne Feestdagen en een goed 2019!

Bedrijven
    
Tweets

23-05-2021 20:38
RT @vvWarga: Strik je veters! SJO Warga/WWS doet mee aan de Sponsorloop van SC Cambuur. Je helpt niet alleen je eigen club, maar je maakt z…


23-05-2021 20:36
RT @popduo: Vanmiddag waren we even live op @OmropFryslan radio. Noardewyn 'Light' met @WillemWaldpyk vanuit popzaal @Neushoorn. We speelde…


04-05-2021 13:52
RT @vvWarga: VV Warga feliciteert oud Warga speler Wesley Dijkstra met de opening van Supermarkt Wergea. Het ziet er allemaal keurig uit.…


Ouder >

Volg ons op Twitter: @wergeacom

WergeaTV

 

Klik op het logo voor alle video's
van WergeaTV op Youtube

www.wergea.com maakt gebruik van analytische cookies (informatie over browser, besturingssysteem en soortgelijke gegevens). 
Deze worden anoniem verwerkt in Google Analytics. Je laat deze gegevens achter door te navigeren door de website.

Lees hier de disclaimer over alle privacy-gerelateerde zaken.