logo perspektyf

Op de bijeenkomst van 11 maart hebben verschillende mensen Post-it’s geplaatst op een bord. Op deze briefjes stonden allerlei werkgroepen, verenigingen, commissies, stichtingen en clubs.
Deze groeperingen hebben zich geschaard onder de paraplu van Perspektyf en zijn actief in Wergea/Warstiens/Aegum en Domwier.

Ook zijn op 11 maart 2 nieuwe initiatieven (ideeën) gepresenteerd (een veilige oversteek en een welkomst-tasje voor nieuwe bewoners).
De inbrengers van nieuwe initiatieven konden op de afgelopen netwerkbijeenkomst én kunnen op de in de toekomst geplande netwerkbijeenkomsten netwerken. Tevens plaatsen zij een verslagje/oproepje in de Havensbank om medestanders te zoeken die hen willen helpen bij het uitvoeren van het initiatief.

Even bijpraten...en vooruit kijken

Lees meer: Even bijpraten...en terugkijken

logo perspektyfDe 1ste netwerkbijeenkomst is een feit. 11 maart 2019 hebben we afscheid genomen van Pleatslik Belang en is Perspektyf gestart. Bij deze willen we het bestuur van Pleatslik Belang nogmaals bedanken voor de inzet van afgelopen tijd en medewerking bij deze verandering.

afscheid plaatselijk belang

Perspektyf is een platte organisatie met plek voor iedereen, alle individuen, alle werkgroepen, verenigingen, commissies en stichtingen en clubs. We willen bereiken dat iedereen in Wergea, Warstiens, Eagum en Domwier een podium heeft voor ideeën ter verbetering van de leefomgeving. Perspektyf blijft een vereniging, net zoals Pleatslik Belang dat was.

 

De vereniging krijgt een andere naam: Perspektyf.

Een van de veranderingen is dat er geen contributiebijdrage meer zal zijn. Alle inwoners zijn automatisch lid. Iedereen heeft de mogelijkheid om het podium te gebruiken voor het delen van een idee en/of medestanders hiervoor te vinden. Het is een mogelijkheid en geen verplichting. We houden geen ledenadministratie bij. We willen hiermee bereiken dat iedereen zijn of haar stem kan laten horen, kan meedoen en kan meebeslissen.

De statuten veranderen we op een later moment, omdat we dat zorgvuldig willen doen en eerst willen ervaren wat er nodig is, nemen we daar de tijd voor. Een notaris zal ons daarbij helpen en wanneer de statuten veranderd worden, zal dat op tijd worden aangekondigd en met de aanwezige leden worden besproken in een netwerkbijeenkomst.

Perspektyf krijgt formeel een bestuur, omdat de wetgever dit eist. De taken van het bestuur worden:
- beheren van de financiën
- volledig voorbereide subsidie aanvragen van clubs via Perspektyf indienen
- zorgen voor 4 netwerkbijeenkomsten per jaar
- zal verslag doen van deze netwerkbijeenkomsten
- verbinden van werkgroepen en ideeën
Perspektyf gaat de ideeën niet overnemen/uitvoeren of deelnemen aan vergaderingen van werkgroepen

Voor ideeën/projecten is het mogelijk om een financiële bijdrage van Perspektyf te krijgen. Hiervoor is het belangrijk dat er een aanvraagformulier (link) wordt ingevuld én dat het idee/project wordt toegelicht in een netwerkbijeenkomst.

Perspektyf laat van zich horen via www.wergea.com en de Havensbank. Ook van de werkgroepen kunt u regelmatig een stukje in de Havensbank verwachten. Via de e-mail zijn we te bereiken via: perspektyfwergea@gmail.com. En we organiseren we 4 keer per jaar een netwerkbijeenkomst.

De eerstvolgende zal zijn op 26 juni in het Café in Wergea!

Bedrijven
    
Tweets

05-05-2022 20:25
RT @vvWarga: Het verslag en alle foto's van Warga 4 - DTD 4 staan nu op https://t.co/KlhyuybMVn Er staan inmiddels zelfs beelden van deze w…


05-05-2022 20:25
RT @BakkerijdeBoer: ❤ Het is bijna moederdag ❤ Een moederdagsnitte, aardbeienslof, aardbeienschelpje of een vers suikerbroodje met een cro…


27-04-2022 10:08
RT @teatsen: De opgave voor het Wytze Veenstra Wergeaster Kampioenskip Teatsen staat online @ https://t.co/HBpFXy1lPU https://t.co/HhspT4RC


Ouder >

Volg ons op Twitter: @wergeacom

WergeaTV

 

Klik op het logo voor alle video's
van WergeaTV op Youtube

www.wergea.com maakt gebruik van analytische cookies (informatie over browser, besturingssysteem en soortgelijke gegevens). 
Deze worden anoniem verwerkt in Google Analytics. Je laat deze gegevens achter door te navigeren door de website.

Lees hier de disclaimer over alle privacy-gerelateerde zaken.