kkw minilogo

Kulturele Kommisje Wergea

Sytske de Jong-Swierstra
Himpensermar 5
9005XL Wergea
(06) 18 37 44 10

kkwergea@hotmail.com
www.kulturelekommisjewergea.nl
Facebook: Kulturele Kommisje Wergea

Het ontstaan van de Kulturele Kommisje Wergea in 1988 heeft nauwe relatie met de voorbereidingen van het eerste Iepenloftspul in Wergea. De voorbereidingen van dat Iepenloftspul waren kostbaar. Om enigszins een financiële buffer te ontwikkelen organiseerden John Bamboe, Piet Kloosterman en Annemieke Schuurman een soort benefiet concert in de Bidler te Wergea. Dit (koffie) concert , waar Big Band Friesland optrad, werd zowel muzikaal als financieel een groot succes. De opbrengst gaf het Iepenloft bestuur een mooie financiële basis en tevens werd er een organisatorische basis gelegd voor het organiseren van meerdere culturele voorstellingen.

Het grote aantal positieve reacties van de dorpsgenoten was uiteindelijk de belangrijkste reden om in 1989 de Kulturele Kommisje Wergea (KKW) op te richten. Met MFC de Bidler, als voortreffelijke theaterzaal, lag er een mooie toekomst voor de Kommisje in het verschiet. Voor het Bidlerbestuur (die toen nog de handen vol had aan het opknappen en onderhouden van het gebouw) was de komst van deze "zustervereniging" een belangrijke steun in de rug.

In de loop van de jaren heeft de KKW tal van culturele evenemten in Wergea georganiseerd, deels ook in samenwerkingen met andere Wergeaster verenigingen. Van themadagen, zoals de Franse en Indonesische dag, tot filmdagen, theatervoorstellingen en/of (Fries) cabaret. De KKW organiseert voor haar publiek een breed cultureel scala aan voorstellingen en evenementen. Er worden circa 7 voorstellingen per seizoen georganiseerd. De kommisje streeft ernaar het programma voor jong en oud zo aantrekkelijk mogelijk te maken.

De KKW publiceert haar programma aan het begin van het seizoen in de Havensbank en met een huis aan huis rondgebracht programma overzicht. Deze informatie is ook te vinden op wergea.com. 

 

Bedrijven
    
WergeaTV

 

Klik op het logo voor alle video's
van WergeaTV op Youtube

www.wergea.com maakt gebruik van analytische cookies (informatie over browser, besturingssysteem en soortgelijke gegevens). 
Deze worden anoniem verwerkt in Google Analytics. Je laat deze gegevens achter door te navigeren door de website.

Lees hier de disclaimer over alle privacy-gerelateerde zaken.