Sinds maart 1982 kent Wergea een Wurkgroep die zich bezighoudt met de geschiedenis van het dorp. Sinds april 1999 is het een stichting:

Stichting “Wurkgroep Werregea Ald – Wergea Nij”.

De Wurkgroep heeft als doelstelling: “it fêstlizzen en sammeljen yn byld en op skrift fan al itjinge oer Wergea en har skiednis, wat op gjin inkele oare wize foar de takomst bewarre bliuwt”.

Tijdens haar bestaan heeft het archief van de Wurkgroep, dat bestaat uit o.a. foto’s, dia’s, films, artikels, notulenboeken, krantenknipsels, boeken, oude rekeningen, programma’s van allerlei wedstrijden en opvoeringen, enz., een dusdanige omvang gekregen dat een vertrek in het Popmagasthuis is ingericht, om alles goed en gerubriceerd te kunnen bewaren. Samen met de (oud)Wergeasters proberen we om dit archief nog verder uit te bouwen. Als u mogelijk iets heeft liggen en u vindt met ons dat het als een stukje Wergeaster historie bewaard moet blijven, dan kunt u het aan ons geven. Het krijgt dan een prima plaatsje in ons archief en wij zorgen er verder goed voor.

Uiteraard wordt dit alles niet bijeengebracht om het te bewaren, maar ook om het te gebruiken. Van tijd tot tijd organiseert de Wurkgroep tentoonstellingen en avonden, worden met een zekere regelmaat boekjes en kalenders uitgebracht, worden waar nodig belangstellenden met de in het archief aanwezige informatie geholpen. Kortom, de Wurkgroep tracht met het bijeengebrachte materiaal ook echt iets te doen.

Voor informatie (vragen, maar ook hoe u uw eventuele gift aan ons kwijt kunt) kunt u terecht bij de penningmeester:
Sjoerd L. Spykstra,
Nieuweweg 10, 9005 PL Wergea.
058 - 255 17 69

Het secretariaat verzorgt:
Nerus Goinga,
Steenloper 23, 8532 BK Lemmer.
0514 – 56 44 39
rgoinga@hetnet.nl 

De kas wordt beheerd door:
Sjoerd L. Spykstra (bankrekening NL72 RABO 0340 8385 23).

De overige leden zijn: Jan Swierstra (voorzitter), Germ de Boer, Wiepkje de Bruin – Steenbeek, Pity van der Vlugt en Henk de Vries.
Wij hopen dat alle Wergeasters ons tot in lengte van jaren zullen steunen bij onze werkzaamheden en er bovendien veel plezier aan mogen beleven.

Bedrijven
    
WergeaTV

 

Klik op het logo voor alle video's
van WergeaTV op Youtube

www.wergea.com maakt gebruik van analytische cookies (informatie over browser, besturingssysteem en soortgelijke gegevens). 
Deze worden anoniem verwerkt in Google Analytics. Je laat deze gegevens achter door te navigeren door de website.

Lees hier de disclaimer over alle privacy-gerelateerde zaken.