Lees al het corona-gerelateerde nieuws wat betrekking heeft op Wergea op dit overzicht: https://www.wergea.com/home/corona-nieuws

Sinds maart 1982 kent Wergea een Wurkgroep die zich bezighoudt met de geschiedenis van het dorp. Sinds april 1999 is het een stichting:

Stichting “Wurkgroep Werregea Ald – Wergea Nij”

De Wurkgroep heeft als doelstelling: “it fêstlizzen en sammeljen yn byld en op skrift fan al itjinge oer Wergea en har skiednis, wat op gjin inkele oare wize foar de takomst bewarre bliuwt”.

Tijdens haar bestaan heeft het archief van de Wurkgroep, dat bestaat uit o.a. foto’s, dia’s, films, artikels, notulenboeken, krantenknipsels, boeken, oude rekeningen, programma’s van allerlei wedstrijden en opvoeringen, enz., een dusdanige omvang gekregen dat een vertrek in het Popmagasthuis is ingericht, om alles goed en gerubriceerd te kunnen bewaren. Samen met de (oud)Wergeasters proberen we om dit archief nog verder uit te bouwen. Als u mogelijk iets heeft liggen en u vindt met ons dat het als een stukje Wergeaster historie bewaard moet blijven, dan kunt u het aan ons geven. Het krijgt dan een prima plaatsje in ons archief en wij zorgen er verder goed voor.

Uiteraard wordt dit alles niet bijeengebracht om het te bewaren, maar ook om het te gebruiken. Van tijd tot tijd organiseert de Wurkgroep tentoonstellingen en avonden, worden met een zekere regelmaat boekjes en kalenders uitgebracht, worden waar nodig belangstellenden met de in het archief aanwezige informatie geholpen. Kortom, de Wurkgroep tracht met het bijeengebrachte materiaal ook echt iets te doen. Tot voor kort kon U in Wergea bijv. tegen een kleine vergoeding een diaserie (eventueel met deskundige uitleg) van ons lenen. Het is materiaal van en over de Wergeasters voor de Wergeasters. Deze diaserie wordt gedigitaliseerd en zal in de laatste helft van 2014 geactualiseerd weer beschikbaar zijn.

Voor informatie (vragen, maar ook hoe u uw eventuele gift aan ons kwijt kunt) kunt u terecht bij de penningmeester:
Sjoerd L.Spykstra,
Nieuweweg 10, 9005 PL Wergea.
058 - 2551769

Het secretariaat verzorgt:
Rinze Visser,
Pypsterhôf 15, 9033 XK Deinum.
058 - 2542226
E-mail: r.visser50@upcmail.nl

De kas wordt beheerd door:
Sjoerd L. Spykstra (bankrekening 340838523).

De overige leden zijn: Jan Meinderts (voorzitter), Jan Swierstra, Nerus Goïnga, Germ de Boer en Wiepkje de Bruin - Steenbeek. Wij hopen dat alle Wergeasters ons tot in lengte van jaren zullen steunen bij onze werkzaamheden en er bovendien veel plezier aan mogen beleven.

Bedrijven
    
Tweets

06-09-2021 20:50
RT @vvWarga: Eerste wedstrijdverslag van het seizoen op de site van v.v. Warga https://t.co/DqAP4v9hiO


05-09-2021 12:53
RT @vvWarga: Denk je dat 4 actieve van der Meulens genoeg zijn bij Warga 4 tegen Warga 3, nee hoor. In de rust trekt ook dochter Geeske haa…


02-09-2021 19:27
RT @BakkerijdeBoer: Het is bijna weekend ? Ambachtelijke Zandvoortjes Een heerlijke koek voor bij de Formule 1 met een vulling van cake,…


Ouder >

Volg ons op Twitter: @wergeacom

WergeaTV

 

Klik op het logo voor alle video's
van WergeaTV op Youtube

www.wergea.com maakt gebruik van analytische cookies (informatie over browser, besturingssysteem en soortgelijke gegevens). 
Deze worden anoniem verwerkt in Google Analytics. Je laat deze gegevens achter door te navigeren door de website.

Lees hier de disclaimer over alle privacy-gerelateerde zaken.