Opgericht 24-01-1924, aangesloten bij de Friese federatie van uitvaartverenigingen.

 

 

 

 

 

 

 

 

Ook niet onsterfelijk? Regel dan je uitvaart in je vertrouwde omgeving!

Regel je afscheid in eigen dorp en kies voor de uitvaartvereniging “De Laatste Eer Wergea – Warstiens”. Deze uitvaartvereniging bestaat al sinds 1924. In de beginjaren deed men aan “rou en trou yn eigen doarp”. Het was de burenplicht om de overledene naar zijn of haar rustplaats te brengen.

Tegenwoordig is er veel veranderd. De vereniging heeft vertrouwde personen ter beschikking die onze leden kunnen bijstaan om een persoonlijke uitvaart te regelen. U kunt daarvoor ook een beroep doen op verzorgsters en dragers uit eigen dorp. Mevrouw Anna Bijlsma van Uitvaartzorg Bijlsma is onze bode.

Bestuurssamenstelling:

Voorzitter     Secretaris     Penningmeester     Contactpersoon dragers  
Wietske Sinnema   Isabel Hoogwater   Luite Bekhof    Appie Kerkstra  
058 – 255 2485   058 - 255 24 37   058 - 255 25 23    058 – 255 1202  
 Mailadres:   info@delaatsteeerwergea.nl          

Op de jaarlijkse ledenvergadering informeren wij onze leden en belangstellenden over het wel en wee van onze vereniging. De uitnodiging voor de vergadering plaatsen wij in de Havensbank.

Bode:

Uitvaartzorg Bijlsma, tel. 06 - 1033 0337 en mailadres: info@uitvaartzorgbijlsma.nl
Website: www.uitvaartzorgbijlsma.nl

Algemeen:

Informatie over de begraafplaatsen in onze gemeente kunt u vinden op de site: http://www.leeuwarden.nl/begraafplaats

De vereniging is aangesloten bij de Federatie Uitvaartverenigingen in Friesland. Alle hierbij aangesloten verenigingen verzorgen uitvaarten zonder winstoogmerk. Hier kunt u ook informatie vinden over diverse onderwerpen omtrent uitvaart, juridische zaken etc..

Als u een verzekeringspolis heeft en u heeft hierover vragen, kijk dan op uw polis voor het telefoonnummer van de maatschappij.

Donatielid:

Ook wanneer u een uitvaartverzekering heeft lopen kan een lidmaatschap bij onze uitvaartvereniging een goede aanvulling zijn. Dit noemen wij een donatielidmaatschap (D-lid).

Als donatielid heeft u de volgende voordelen:
-    U betaalt een gereduceerd tarief voor de diensten van de uitvaartverzorger.
-    U betaalt een gereduceerd tarief voor de inzet van dragers en verzorgsters
-    Goederen worden tegen kostprijs geleverd.
-    Door ons persoonlijk contact met de uitvaartverzorger wordt de evaluatie van de uitvaart besproken. Kwaliteitswaarborg staat hoog in het vaandel.
-    De uitvaartverzorger heeft een Keurmerk Persoonlijke Uitvaart.
Het lidmaatschap is per gezin, dat wil zeggen het betreft personen die op hetzelfde adres wonen binnen ons gebied.
Dit lidmaatschap kost € 10,00 per jaar bij automatische incasso (prijspeil 2022).
Incasso van de contributie vindt gewoonlijk 1 keer per jaar in januari plaats.

Het aanmeldingsformulier vindt u hieronder.

 

Aanmeldingsformulier:
Donatielid uitvaartvereniging De Laatste Eer Wergea – Warstiens


Aanmelding Donatielidmaatschap en machtiging tot incasso contributie.
Het lidmaatschap is per gezin, dat wil zeggen het betreft personen die op hetzelfde adres wonen.
Vul onderstaand formulier volledig in. De velden met een * zijn verplichte velden.
Verzend uw aanmelding naar ons. Na ontvangst wordt deze gecontroleerd en ontvangt u van ons een bevestiging.
De bevestiging bevat de informatie over uw lidnummer.
Mocht u nog vragen hebben, neem dan gerust contact met ons op.

 
Namen (familie)leden met geboortedatum: *
Voornaam
Achternaam
Geboortedatum
 
 
 
Door het aanvinken en versturen van dit formulier machtigt u Uitvaartvereniging De Laatste Eer Wergea - Warstiens om jaarlijks de verschuldigde contributie voor het lopende kalenderjaar van uw rekening af te schrijven.
 
 

Bedrijven
    
WergeaTV

 

Klik op het logo voor alle video's
van WergeaTV op Youtube

www.wergea.com maakt gebruik van analytische cookies (informatie over browser, besturingssysteem en soortgelijke gegevens). 
Deze worden anoniem verwerkt in Google Analytics. Je laat deze gegevens achter door te navigeren door de website.

Lees hier de disclaimer over alle privacy-gerelateerde zaken.