bidler multifunctioneel centrum de
Stichting De Bidler
p/a Jitze Tadema 
Gele Eker 5
9005 PM Wergea
 

 

Wergea kent een bijzonder fraai cultureel centrum. Dit centrum wordt in stand gehouden door een groep vrijwilligers.
De Bidler kent ook een eigen homepage:
www.debidler.nl

De Stichting heeft ten doel: Het beheren en exploiteren van het voormalig Nederlands Hervormd Kerkgebouw te Wergea als multifunctioneel centrum, alsmede het jaarlijks beschikbaar stellen van een geldbedrag t.b.v. de fondsvorming t.n.v. de Stichting "de Twa Tuorren", gevestigd te Wergea. Financiële verantwoording: Eénmaal per kalenderjaar op een datum, plaats en tijd te bepalen door het bestuur van de te Wergea gevestigde vereniging "Pleatslik Belang Wergea", dient door het bestuur der Stichting rekening en verantwoording te worden afgelegd aan de algemene ledenvergadering van genoemde vereniging. Uit het bovenstaande moge duidelijk zijn, dat het onroerend goed als zodanig, van- en voor het dorp Wergea bestemd is. Omdat Wergea reeds over goede vergader- en verenigingsruimten beschikt (dorpshuis / café / kantine op sportveld / jeugdsoos) is het beslist niet de bedoeling, dat "de Bidler" op welke wijze dan ook, de bestaande voorzieningen/mogelijkheden beconcurreerd. Bij twijfel over een kandidaat-huurder van "de Bidler" uit eigen dorp, vindt verplicht overleg met het Dorpshuisbestuur plaats (in principe voor "de Bidler" minimaal 150 personen en géén gelijktijdige dorpsevenementen). De inkomsten van "de Bidler" bestaan uit verhuuropbrengsten, opbrengst jaarlijkse "rommelmarkt" en - mogelijk - legaten. De Stichting draagt tevens zorg voor de inning van donatiegelden van de Stichting "de Twa Tuorren".

De feitelijke geschiedenis van de Bidler begint op 12 maart 1975. De toestand van de toren en de spits van de N.H.Kerk zijn zo slecht, dat als er niets gebeurt, afbraak de enige optie is. Op deze bewuste avond wordt dan de T.T.K. (Twa Tuorren Kommisje) opgericht. Met als doelstelling de beeldbepalende kerktorens voor het dorp te bewaren. Als eerste is de aanpak van de spits met zijn verankering noodzakelijk. Met weet de fl. 40.000,-. Hiervoor bijeen te krijgen en door bouwbedrijf Sinnema wordt deze klus op 26 november 1977 voltooid. De volgende stap is de restauratie van de toren. Deze moet geheel worden gevoegd, de ornamenten vernieuwd en het uurwerk hersteld. Met steun uit dorp, gemeente en provincie lukt het Sinnema om voor fl. 70.000,- deze tweede fase te voltooien en op 17 november 1980 vindt de oplevering plaats. De taak van de T.T.K. zit er nu eigenlijk op. Een “visiecommissie” zal zich nu buigen over hoe en wat er moet gebeuren met het kerkgebouw. In 1983 doet zich de mogelijkheid voor om van een Rijksregeling gebruik te maken, waarin een ploeg jonge bouwvakkers onder begeleiding een jaar lang, als opleidingsproject, zal werken aan de toren van Eagum en de kerken van Reduzum en Wergea. Het kerkdak wordt nu hersteld en van nieuwe dakpannen voorzien, de binnenmuren afgebikt en gezandstraald en er wordt een begin gemaakt met de kelders. Een grote groep vrijwilligers is gedurende dit jaar, maar ook in 1984 en ’85 bezig. Zij slagen er in om van het gebouw een multifunctioneel centrum te maken. De visiecommissie is ondertussen overgegaan in een voorlopige beheercommissie, die dan in 1986 de basis gaat vormen van het stichtingsbestuur.

 

bidler.jpg
Bedrijven
    
WergeaTV

 

Klik op het logo voor alle video's
van WergeaTV op Youtube

www.wergea.com maakt gebruik van analytische cookies (informatie over browser, besturingssysteem en soortgelijke gegevens). 
Deze worden anoniem verwerkt in Google Analytics. Je laat deze gegevens achter door te navigeren door de website.

Lees hier de disclaimer over alle privacy-gerelateerde zaken.