Huisartsenpraktijk Warga

M.R.F. de Groot huisarts praktijkhouder; M.Bootsma, huisarts
Oan ’t Alddjip 5, 9005 MG Wergea
Tel: 058-2551261, SPOED KEUZE-1
Website www.huisartsenpraktijkwarga.praktijkinfo.nl

Spreekuren en Openingstijden:
De praktijk is geopend van 8.00-17.00 uur (behalve tijdens lunchpauze 12.30-13.00 uur)
Spreekuur van maandag t/m vrijdag alleen op afspraak
•    Afspraak maken (ook voor aanvraag huisbezoek en telefonische consulten) tussen 8.00-10.00 uur
•    Praktijk is telefonisch bereikbaar voor uitslagen/korte vragen:  
10.30-12.30 uur en 13.00-15.00 uur
•    Avondspreekuur dinsdagavond: alleen op afspraak en indicatie huisarts

Urineonderzoek:
Verse middenstroom urine in officieel potje met ingevuld briefje voor 10uur inleveren

Herhaalmedicatie bestellen:
•   assistenten.sonnega@ezorg.nl (graag noteren in de mail, NAW, geboortedatum, naam medicijn + dosering, ophalen of bezorgen)
•   Telefonisch via uw eigen apotheek. Apotheek Sonnega 058- 2123057

Spoedrecepten, specialistenrecepten, ontslag medicatielijst graag brengen of mailen naar uw eigen apotheek:
•    Apotheek Sonnega, Rengerslaan 2 Leeuwarden
•    Mail: apotheeksonnega@ezorg.nl
•    Website www.alphega-apotheeksonnega.nl

Bezorgen van medicatie In Wergea en Warten voor patiënten van apotheek Sonnega:
•    Dagelijks na 17.00 uur
•    Per pakketje € 0,50 voor de bezorger

Avond- Nacht en weekenddiensten
Dokterswacht Friesland: 0900-112 7 112
Levensbedreigende spoed: 112
Spoedapotheek MCL voor spoedrecepten avond-nacht en weekend

Bedrijven
    
WergeaTV

 

Klik op het logo voor alle video's
van WergeaTV op Youtube

www.wergea.com maakt gebruik van analytische cookies (informatie over browser, besturingssysteem en soortgelijke gegevens). 
Deze worden anoniem verwerkt in Google Analytics. Je laat deze gegevens achter door te navigeren door de website.

Lees hier de disclaimer over alle privacy-gerelateerde zaken.