20021112, Bijzonder huwelijk op basisschool
    Archief
        Archief 2002
            Archief november 2002

WARTEN - Afgelopen donderdag was het feest op OBS 'de Finne' in Warten, want meester Paul Siemensma trouwde met zijn Jelmar. 's Morgens om 11.00 uur was in het raadhuis van Grou het officiele gedeelte en na afloop stonden de groepen 3 en 4 vanzelfsprekend op de trap om traditioneel met rijst te gooien. 's Middags om 14.00 uur begon het feest op de 'Finne'; met een verkorte versie van de huwelijksvoltrekking van de achten in het raadhuis door de ambtenaar van de burgelijke stand van de gemeente Boarnsterhim, mevrouw Kalsbeek. Vervolgens verzorgden alle groepen een optreden voor het bruidspaar, in een prachtig in stijl versierde school. (Foto: Jikkie Cats).
(bron MidFrieslander 12 november 2002)