20020531, Prijs voor rookvrije sportkantine
    Archief
        Archief 2002
            Archief mei 2002

Wergea – Het hoorde er tot voor kort bij: na het voetballen een sigaretje opsteken in de kantine, en even een pilsje drinken. Dat laatste kan nog steeds, in de kantie van de plaatselijke voetbalclub van Wergea. Maar roken is voortaan uit den boze. Deze week ontving de club de eerste ‘Gerbera Award’. Deze prijs wordt vanaf 2002 jaarlijks uitgereikt aan een persoon of organisatie die zich op bijzondere wijze inzet voor het promoten van niet-roken. Vandaag is het Wereld-Niet-Roken-Dag.
,,We zijn er wel wat trots op’’, vertelt secretaris Floris Sinnema van de voetbalclub. ,,Ik denk dat we een van de weinige sportverenigingen in Nederland zijn die zo’n rookbeleid hebben. Langzamerhand zie je dat steeds meer verenigingen het gaan overnemen. Da’s mooi, het komt toch wel een beetje uit Wergea vandaan.’’
Het idee voor een rookverbod kwam nadat verschillende ouders klaagden. Er werd toch wel erg veel gerookt, en dat kon nooit goed zijn op zo’n dag dat de kantine vol jeugd zit. ,,Toen hebben we als bestuur besloten de hele kantine elke zaterdag rookvrij te maken.’’ Het rookverbod is in maart 2001 ingegaan. Samen met de asbakken verdwenen ook de sigarettenautomaten van de muur en de rookwaar uit het assortiment.
Reacties waren er zeker, zowel van voor- als van tegenstanders. ,,In het begin waren er wel wat strubbelingetjes. Als mensen de kantine binnenkwamen, dat ze heel demonstratief begonnen te hoesten. Dat soort dingen. Maar nu is dat wel voorbij. De rokers gaan gewoon even buiten staan. Verder wordt er heel positief op gereageerd. Mensen corrigeren elkaar erop, en ach, met wat humor is er best mee te leven.’’
Op de overige dagen mag er wel een sigaret worden opgestoken in de voetbalkantine.
De jeugd is blij dat de kantine niet meer blauw is op de dag dat zij moet spelen. Ook tegenstanders kijken vol bewondering naar de ontwikkelingen in Wergea. ,,‘Dat dat zo maar kan’, zeggen mensen vaak.’’
Volgens Defacto, het platform tegen roken, getuigt de beslissing van de Wergeaster voetbalvereniging van lef en gezond verstand. Overigens is volgens het platform elke sportvereniging binnenkort verplicht de verkoop en het gebruik van rookwaar in de kantines te verbieden.
Ook in het kader van Niet-Roken-Dag heeft de Wereldgezondheidsorganisatie samen met de FIFA het wereldkampioenschap voetbal tot rookvrij evenement verklaard.

Bron: Friesch Dagblad, 31 mei 2002