20020508, Terpen liggen staande-mastroute in de weg
    Archief
        Archief 2002
            Archief mei 2002

Wergea – De stuurgroep Staande-mastroute onderzoekt of het mogelijk is de route ten westen van Wergea te laten leiden. Momenteel is de voorbereiding van een oostelijk tracé in volle gang. Die voorbereiding wordt nog niet stilgelegd.
Uit verkennend archeologisch onderzoek is gebleken dat ten oosten van Wergea een aantal interessante archeologische plaatsen voorkomen. Er zouden hier twee, mogelijk drie, (resten van) terpen aanwezig kunnen zijn. De stuurgroep vreest dat het verplicht onderzoek daarnaar hoge kosten met zich mee zal brengen en vertragend zal werken op de aanleg van het tracé.
De stuurgroep wil daarom alternatieven langs de westkant van het dorp onderzoeken. Dat is ook een goedkoper tracé. In dat traject hoeft maar één brug te worden aangelegd. Ook de archeologische consequenties zijn minder ingrijpend dan in het westelijke tracé. Verder bezit de gemeente Boarnsterhim die deel uit maakt van de stuurgroep, al gronden in dat gebied.
Het resultaten van het onderzoek naar het westelijke tracé worden in juni aan de stuur-|groep gepresenteerd. Daarna volgt een beslissing over het definitieve tracé.

Bron: Friesch Dagblad, 8 mei 2002